Kártérítési jogvédelem

Egy öltönyös férfi és egy nő kezet fog.

Ügyfelünk 1,5 éves személygépkocsija idegenhibás balesetben megsérült. 

A károkozó a baleseti bejelentőn elismerte felelősségét, majd ezek alapján ügyfelünk a márkaszervizben megjavíttatta gépjárművét.A biztosító a benyújtott javítási számla értékéből azonban indoklás nélkül levont 95.000 Ft-ot, amelyet nem fizetett meg a szerviznek. Továbbá elutasította ügyfelünk értékcsökkenés címén követelt 100.000 Ft-os igényét, azzal az indokkal, hogy az ügyfél jogi személy.Társaságunk jogásza többször egyeztetett a biztosító jogi osztályával, azonban a felelősségbiztosító elzárkózott a követelt 195.000 Ft megfizetésétől. Jogászunk fizetési meghagyást nyújtott be az illetékes bíróságra, amelyben azzal érvelt, hogy ügyfelünk a gépjármű első tulajdonosa, a balesetet megelőzően a gépjármű sérülésmentes volt, valamint arra a szakértő gyakorlatra hivatkozott, amely az értékcsökkenés megállapításakor a gépjármű életkorát és futásteljesítményét veszi alapul. A bíróság a D.A.S. érvelését elfogadta és felszólította biztosítót a követelt összeg és a törvényes késedelmi kamat megfizetésére.A bíróság nyomására a felelősségbiztosító ügyfelünknek a követelt teljes kártérítési összeget kifizette.