Szolgáltatások

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogvédelmi biztosításai keretében elősegíti azt, hogy a biztosított személy érvényesíteni tudja a jog területén jogos érdekeit, és a szerződésben meghatározott biztosítási összegig viseli az ehhez szükséges költségeket. A jogvédelmi biztosítás célja a biztosított jogi érdekének megóvása, lehetőség szerint szakszerű tanácsadás segítségével peren kívül, gyors, békés úton. Ha az eljárás lefolytatásához szükséges, a Biztosító megfelelő tapasztalattal rendelkező jogászt javasol a biztosított képviseletére. A biztosítottnak jogában áll képviselőjét szabadon megválasztani.

Társaságunk szolgáltatásait az alábbi formában nyújtja:

tanácsadás: egyszeri elvi állásfoglalás;
peres és peren kívüli képviselet: a biztosított ez irányú meghatalmazása alapján támogatása illetve képviselete az ellenérdekű féllel szemben;
költségek viselése: a szerződésben meghatározottak szerint a biztosított jogi érdekeinek védelmével összefüggésben szükségszerűen felmerülő költségek átvállalása.

Mit is jelent ez?

a) Minden biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a felmerülő kiadásokat a kötvényben feltüntetett biztosítási összeg erejéig. Ilyenek például:

  • a konkrét káresetek lebonyolításával megbízott D.A.S. szakemberek működésével kapcsolatos költségek;
  • az esettel foglalkozó illetékes bíróság helyén eljáró jogi képviselő díja illetve költségei, amennyiben megbízása elengedhetetlen az ügy sikeres lebonyolítása érdekében;
  • a bírósági eljárással kapcsolatos kiadások és költségek;
  • a bíróság által beidézett tanúk és bírósági szakértők költségei;
  • a másik fél kiadásai és költségei, ha annak megfizetésére a bíróság a biztosítottat kötelezi;
  • az ítélet végrehajtására irányuló kérelem költségeit egy végrehajtási kísérlet erejéig;
  • a biztosított útiköltsége a bírósági eljárás helyszínére, amikor szükséges az ő személyes jelenléte.

b) Amennyiben a D.A.S. ügyfelét gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt külföldön előzetes letartóztatás, vizsgálati fogságba helyezés fenyegeti, akkor a D.A.S. kamatmentesen a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg kétszereséig kauciót (óvadékot) előlegez meg helyette. Mindezek érvényesek a volt SZU utódállamai kivételével egész Európa területére, valamint a Földközi tengerrel határos államokra.

Minden egyes biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a szerződésben részletezett szükséges kiadásokat.

[das_kiemeles “családi jogvédelem” ]

Családi jogvédelem

Egy család: apuka, anyuka és a kislány
A biztosítási védelem a biztosítási szerződésben megnevezett szerződő, annak házastársa, illetve a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett élettársa magán és munkahelyi jogviszonyaira terjed ki, amennyiben ezek nem a biztosított személyek által folyatott gazdasági, vállalkozási tevékenységgel állnak összefüggésben.

Tulajdonosi jogvédelem

Egy sluszkulcsot adnak át. A fényképen csak a kéz látszik.
A jogvédelmi biztosítás ezen fajtája a biztosítottnak a biztosított gépjárművel összefüggő biztosítási esemény bekövetkeztekor nyújt biztosítási védelmet.

Vezetői jogvédelem

Egy utó oldala látszik, ahogy visszatükröződik benne a táj, amiben halad.
A szerződésben megnevezett, gépjárművezetői engedéllyel rendelkező biztosított kizárólag gépjárművezetői minőségben élvez biztosítási védelmet, amennyiben a forgalom részese és idegen járművet vezet. Ebből adódóan biztosítottnak csak idegen gépjármű vezetésével összefüggő biztosítási esemény bekövetkezésekor van jogcíme a biztosítási szolgáltatásra.

Gyakori kérdések

Buborékok kérdőjelekkel
Mindennapi életünk során felmerülő jogi problémák és az ehhez kapcsolódó kérdések sokfélék lehetnek. A gyakran ismételt kérdések menüpontban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Jogi problémája van?

Kérjen
visszahívást!