Tájékoztatás örökösök részére

Mi történik, ha a jogvédelmi biztosítás szerződője elhunyt?

A halálesetet be kell jelenteni Társaságunk részére, ehhez szükség van a halotti anyakönyvi kivonatra. Ebben az esetben Társaságunk az örökös kérése szerint vagy megszünteti a szerződést, vagy pedig a biztosított beléphet a szerződésbe és a jogvédelmi biztosítási szerződés nem szűnik meg, hanem a biztosított válik a szerződővé.

Ha a szerződő elhunyt, igénybe vehető továbbra is a jogvédelem?

A szerződő halálával a jogvédelmi biztosítási szerződés megszűnik, kivéve, ha a biztosított belép a szerződésbe és a soron következő díjat ő vállalja megfizetni.

Ki és hogyan léphet be a szerződésbe, mit jelent ez?

Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított írásban kérheti, hogy az elhunyt szerződő okán ő beléphessen a szerződésbe, tehát a szerződés ne szűnjön meg, jogfolytonos maradjon és a jövőben az elhunyt helyett az új belépő biztosított legyen a szerződő.

Miért érdemes belépni a szerződésbe?

Ebben az esetben a jogvédelmi biztosítás nem szűnik meg és továbbra is jogvédett lesz a biztosított a biztosítási szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a további díjfizetés a régi biztosított (új szerződő) kötelezettsége.

Mi történik, ha nem kíván a biztosított belépni a szerződésbe?

A jogvédelmi biztosítás megszűnik és további jogvédelem nem illeti meg a biztosítottat. A megszűnés napjának és az addig befizetett díjak ismeretében biztosítási díj járhat vissza, ami az örököst illeti meg. Erről tájékoztatni kell az eljáró közjegyzőt és a jogerős hagyatéki végzés birtokában áll lehetőségében Társaságunknak az esetlegesen visszajáró biztosítási díjat visszafizetni az örökös/örökösök részére.

Ki ismerheti meg az elhunyt szerződésének az adatait?

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható biztosítási adatok tekintetében a szerződő jogait az elhunyt örököse gyakorolhatja. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az elhunyt közeli hozzátartozója is jogosult rendelkezéseket tenni, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Erre az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!