Ügyfélbeszámolók

Balesetveszélyes csatornafedél

Ügyfelünk 2016. decemberében egyik este, sötétben közlekedett gépjárműjével. Az út során az egyik utcában az aszfalt egy nagyobb szakasza egy csatornafedél körül fel volt bontva. A balesetveszélyes helyet nem kerítették el, illetve nem táblázták ki. Ügyfelünk gépjárműjével belehajtott a felbontott részbe, és a gépjárműben a baleset következtében körülbelül 60.000,- Ft összegű kár keletkezett. A csatornafedél környékén az aszfaltot egy építkező cég bontotta fel, akinek kötelessége lett volna a helyszín biztosításáról, kitáblázásáról, elkerítéséről gondoskodni. 

A teljes történet

Esettanulmányok

„Közös megegyezés”

A Társaságunk egyik biztosítottja fiatal munkavállaló, aki az első munkahelyén kezdett dolgozni. Az alkalmazására határozott 2 éves idejű munkaszerződés mellett került sor. Néhány hónappal a belépését követően, amikor már lejárt a próbaidő, a közvetlen felettesével szóváltásba keveredett, ami miatt a munkaviszonyát megszüntette a cég. 

A teljes történet


Női esélyek I. - Esélyegyenlőség a munka világában

2017. január 31.

Az egyenjogúság azt jelenti, hogy minden személyre ugyanaz a jogrend vonatkozik, tehát az emberek jogképessége egyenlő mértékű. Mindenki jogképes, azaz jogalany. Az egyenjogúság azonban sok helyzetben, köztük a munka világában nem jelent igazi egyenlőséget, a valóságban a jog által biztosított egyenlő lehetőségekkel a piaci politika, imázs, sztereotípiák vagy a társadalmi szokásokra hivatkozással különböztetik meg nemi alapon a munkavállalókat.

Erre tekintettel szükség van az esélyegyenlőség megvalósítására, amit a jog a negatív és a pozitív diszkrimináció intézményeivel bizonyos csoportok előnyben részesítésével igyekszik biztosítani. A védett tulajdonságok köre folyamatosan szélesedett, azonban az egyik legkorábbi, a nemi alapon való megkülönböztetés még a XXI. században is állandó társadalmi jelenség a világ minden országában.

2012. évi I. törvény, a Munka törvénykönyvéről úgy fogalmaz, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával.

A Munka törvénykönyve a fenti elvek megfogalmazásán felül tartalmaz a hátrányos helyzetbe került nőkre vonatkozó kötelező előírásokat, kedvezményeket. Ilyen példának okáért, hogy a szülési szabadságról vagy gyermekgondozás végett kivett fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalónak a távollét megszűnését követően ajánlatot kell tennie a munkabér módosítására. Az ajánlatban a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Ugyancsak az esélyegyenlőség megteremtését célzó kötelező előírás a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A nők kiszolgáltatott helyzetét orvosolják a felmondási tilalmak is, illetve bizonyos munkaidő kedvezmények.

A törvény tiltja a személyiségi jogok indokolatlan korlátozást is. Abban az egyetlen esetben engedi mégis, ha a korlátozás a munkaviszony jellegével összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. Tilos egy nőt várandósságáról faggatni, ez csakis akkor megengedett, ha azt egészségi állapotára vonatkozó veszély indokolja. Minden más személyes jellegű, családi állapotra, gyermekvállalás tervezett idejére, meglévő gyermekekre vonatkozó kérdés jogellenes és minden nőnek joga van kitérni a válaszadás elől. 


dr. Kroh Anita

Kategóriák: Munkajog, Munkajog - Munkaszerződés

Címkék: esélyegyenlőség, jogképesség

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. január 31., (178 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép