Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Áramszolgáltatás: azonnal meglettek a hiányzó papírok...

Ügyfelünk 2008 februárjától kezdődően próbálta elérni az egyik legnagyobb áramszolgáltató társaságnál, hogy balatoni nyaralójánál bekössék a mérőberendezést így az ingatlan áramellátása biztosított legyen. 

A teljes történet


Indokolási kötelezettség felmondás esetén

2017. október 10.

A munkajog világában a felmondást gyakran kétségek övezik a tekintetben, hogy szükséges-e azt indokolni. Eltérő-e a szabályozás munkavállalók és munkáltatók esetében? Milyen következménnyel járhat, ha nem teszünk eleget indokolási kötelezettségünknek? Következő cikkünkben összefoglaltuk a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A munkaviszony megszüntetésének esetei mindig a felek akaratához kötődnek. Vagyis legalább az egyik fél egyoldalú, vagy mindkét fél kétoldalú jognyilatkozata szükséges hozzá. A megszüntetés pedig történhet közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással, de mindig írásos formát kell öltenie. Ha valamelyik felet indokolási kötelezettség terheli, a kritériumok az alábbiak.

Az indokolásnak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie. A világosság követelményének célja, hogy az indokot a másik fél megismerhesse, ellenőrizhesse és adott esetben azt vitathassa, cáfolhassa. Tehát össze kell foglalnunk benne azokat a konkrét tényeket, körülményeket, amelyekre hivatkozva megszüntettük a jogviszonyt, és amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a munkaviszonyt a továbbiakban miért nem kívánjuk fenntartani. Kerüljük a közhelyszerű, tartalmatlan kijelentéseket, mint például a munkakörülmények nem voltak megfelelőek.

Valósnak akkor tekinthető a felmondás indoka, ha az abban foglaltak ténylegesen megtörténtek. És okszerű, ha abból objektíven arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony további fenntartására a felek közt nincs lehetőség. Fontos azonban, hogy eltérő súlyú magatartás teszi okszerűvé az azonnali hatályú felmondást és a felmondást.

A munkaviszony megszüntetésének tehát minden esetben van indoka, azonban a jogszabály szerint azt nem kell megindokolnunk a próbaidő alatt, illetve ha munkavállalóként a határozatlan idejű jogviszonyunkat mondjuk fel. Nagyon fontos, hogy ha kötelezettségünk ellenére mégis indokolással látjuk el felmondásunkat, annak ugyanúgy meg kell felelnie a fent említett hármas kritériumnak (valós, világos és okszerű), mintha kötelezettségünknek tennénk eleget.

Amennyiben valamelyik fél jogszabály előírása ellenére elmulasztja kötelezettségét, avagy az indokolás jogszerűtlennek mutatkozik, a másik fél a felmondás közlésétől számított 30 napon belül keresettel élhet a munkaügyi bíróság előtt, jogellenes munkaviszony-megszüntetés címen. Ügyeljünk arra is, hogy ha végső soron perben dől el a jogvita, a megszüntető nyilatkozatban közölt indokok már nem bővíthetők a bíróság előtt. És mivel a felmondás, valamint az azonnali hatályú felmondás már a címzettel való közléssel hatályossá válik, a visszavonásra csak a címzett hozzájárulása esetén van lehetőség.

Összegezve a fentieket, legyünk körültekintőek a munkaviszony megszüntetése esetén. Lehetőség szerint előzetesen egyeztessünk jogásszal, hogy elkerülhessük az esetleges későbbi bonyodalmakat. A felmondás indokolásában pedig mindig tartózkodjunk a valótlan állítások megtételétől. 


dr. Sári Judit

Kategóriák: Munkajog - Felmondás, Munkajog - Munkaszerződés

Címkék: felmondási idő, munkajog, munkaszerződés, felmondás, alkalmazotti jogviszony

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. október 10., (105 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép