Ügyfélbeszámolók

Sikertelen műszaki mentés

Ügyfelünk gépjárműve külföldön meghibásodott. A kiérkező műszaki mentést végző cég rosszul rögzítette a járművet, ami menet közben leesett és jelentős károsodást szenvedett. Ügyfelünk először saját maga kísérelte meg az igényérvényesítést, de mindenhol elutasították.

A teljes történet

Esettanulmányok

Lakásvásárlással gyakran jár becsapás is!

Ügyfelünk és neje megegyeztek egy ingatlanközvetítő irodával a hirdetés feltételeiben szóban. Később megkapták faxon a szerződést, ami ránézésre a megegyezés szerinti tartalmú volt.

A teljes történet


Indokolási kötelezettség felmondás esetén

2017. október 10.

A munkajog világában a felmondást gyakran kétségek övezik a tekintetben, hogy szükséges-e azt indokolni. Eltérő-e a szabályozás munkavállalók és munkáltatók esetében? Milyen következménnyel járhat, ha nem teszünk eleget indokolási kötelezettségünknek? Következő cikkünkben összefoglaltuk a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A munkaviszony megszüntetésének esetei mindig a felek akaratához kötődnek. Vagyis legalább az egyik fél egyoldalú, vagy mindkét fél kétoldalú jognyilatkozata szükséges hozzá. A megszüntetés pedig történhet közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással, de mindig írásos formát kell öltenie. Ha valamelyik felet indokolási kötelezettség terheli, a kritériumok az alábbiak.

Az indokolásnak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie. A világosság követelményének célja, hogy az indokot a másik fél megismerhesse, ellenőrizhesse és adott esetben azt vitathassa, cáfolhassa. Tehát össze kell foglalnunk benne azokat a konkrét tényeket, körülményeket, amelyekre hivatkozva megszüntettük a jogviszonyt, és amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a munkaviszonyt a továbbiakban miért nem kívánjuk fenntartani. Kerüljük a közhelyszerű, tartalmatlan kijelentéseket, mint például a munkakörülmények nem voltak megfelelőek.

Valósnak akkor tekinthető a felmondás indoka, ha az abban foglaltak ténylegesen megtörténtek. És okszerű, ha abból objektíven arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony további fenntartására a felek közt nincs lehetőség. Fontos azonban, hogy eltérő súlyú magatartás teszi okszerűvé az azonnali hatályú felmondást és a felmondást.

A munkaviszony megszüntetésének tehát minden esetben van indoka, azonban a jogszabály szerint azt nem kell megindokolnunk a próbaidő alatt, illetve ha munkavállalóként a határozatlan idejű jogviszonyunkat mondjuk fel. Nagyon fontos, hogy ha kötelezettségünk ellenére mégis indokolással látjuk el felmondásunkat, annak ugyanúgy meg kell felelnie a fent említett hármas kritériumnak (valós, világos és okszerű), mintha kötelezettségünknek tennénk eleget.

Amennyiben valamelyik fél jogszabály előírása ellenére elmulasztja kötelezettségét, avagy az indokolás jogszerűtlennek mutatkozik, a másik fél a felmondás közlésétől számított 30 napon belül keresettel élhet a munkaügyi bíróság előtt, jogellenes munkaviszony-megszüntetés címen. Ügyeljünk arra is, hogy ha végső soron perben dől el a jogvita, a megszüntető nyilatkozatban közölt indokok már nem bővíthetők a bíróság előtt. És mivel a felmondás, valamint az azonnali hatályú felmondás már a címzettel való közléssel hatályossá válik, a visszavonásra csak a címzett hozzájárulása esetén van lehetőség.

Összegezve a fentieket, legyünk körültekintőek a munkaviszony megszüntetése esetén. Lehetőség szerint előzetesen egyeztessünk jogásszal, hogy elkerülhessük az esetleges későbbi bonyodalmakat. A felmondás indokolásában pedig mindig tartózkodjunk a valótlan állítások megtételétől. 


dr. Sári Judit

Kategóriák: Munkajog - Felmondás, Munkajog - Munkaszerződés

Címkék: felmondási idő, munkajog, munkaszerződés, felmondás, alkalmazotti jogviszony

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. október 10., (44 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép