Ügyfélbeszámolók

Nem fizetik vissza a termék vételárát? Mit tehet?

Ügyfelünk interneten vásárolt egy televíziókészüléket. A kiszállítás napján azonban munkahelyéről  sajnos elbocsátották. A változás miatt úgy döntött, mégsem engedheti meg magának az új TV-t, így a jogszabályok szerinti 14 napos, indokolási kötelezettség nélküli elállási jogával élt. A TV-t visszaküldte, azonban hiába várta a vételár visszautalását. 

A teljes történet

Esettanulmányok

„Óra átállítás”

Ügyfelünket kártérítés megfizetésére kötelezte az elektromos szolgáltatója egy villanyóra probléma okán (hitelesítő záró pecsét hiánya) szerződésszegésre hivatkozva. A kártérítés tartalmazta az új villanyóra felszerelését, valamint annak munkadíját is.

A teljes történet


Fogyasztói hitelek I.

2016. március 25.

A közelmúlt eseményeit jelentősen meghatározták a devizahitelekkel kapcsolatos kérdések, nagy volt a bizonytalanság, hiszen sokan még mindig az évekkel ezelőtt felvett hitelek terheit cipelik. Annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen helyzetek, a lakosság nagy részét érintő problémák elkerülhetőek, megelőzhetőek legyenek, az Országgyűlés módosította a fogyasztói hitelek nyújtásáról szóló törvényt, melybe számos, a fogyasztókat védő rendelkezés került.

A hitelekkel kapcsolatos első információkat a fogyasztók a különböző média felületeken - plakátokon, téve-, rádió- vagy épp újsághirdetésekben - találják. Épp ezért különösen fontos, hogy a most hatályba lépett módosítások a hitelekre vonatkozó kereskedelmi kommunikációt is érintik, vagyis mindenekelőtt a reklámokat. A kereskedelmi kommunikáció során a jövőben kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztókban. Az információknak könnyen olvashatónak, jól hallhatónak kell lenniük. Részletesebben meg kell jelölni a reklámokban az egyes számadatokat is.


Változtak a hitelszerződések megkötését megelőző tájékoztatásokra vonatkozó előírások is: az eddigi is megkövetelt felvilágosításon túl már egyértelmű, általános tájékoztatást is kell kapnia a fogyasztónak a hitelezőtől a hitelfelvétel folyamatáról, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről, és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a pénzügyi fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében betöltött szerepéről. Ha a hitellel kapcsolatban más szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak értelemszerűen arra is ki kell terjednie, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy épp önálló, valamint az egyes szerződések felmondásának körülményeit is magába kell foglalnia.


A tájékozódást, az egyes szerződések megkötésére irányuló fogyasztói felkészülést segíti elő az is, hogy a törvény kötelezi a hitelezőket arra, hogy az általuk kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét az internetes honlapjukon is hozzáférhetővé tegyék.


A hitelképesség vizsgálatára vonatokozó előírások vonatkozásában már azt is kimondja a törvény, hogy a hitelező kizárólag abban az esetben tehet ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.


Fontos szabály, hogy ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.


A fentieken túl változtak továbbá - többek között - az árukapcsolásra, a csomagban történő értékesítésre, és az idegen pénzben fennálló tartozás átváltására vonatkozó előírások is, mely változásokat cikkünk folytatásában ismertetünk majd. 


dr. Bekk Judit

Kategóriák: Bank & biztosítás - Hitel

Címkék: hitel, hitelbírálat, hiteltörlesztés, hitelképesség, előzetes hitelbírálat

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2016. március 25., (695 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép