Vihar okozta autóskárok

Az elmúlt hónap időjárása példátlan károkat okozott egész Magyarország területén. A nagymértékű esőzéseknek és egymás utáni viharoknak köszönhetően rengeteg gépjárműben is komoly sérülések keletkeztek. Hogyan rendezhetőek ezek a károk, hogyan térülhetnek meg veszteségeink?

Sajnos az utóbbi hetekben valóban mindennapi látványt nyújtottak a gyökerestől kidöntött fák, összetört gépjárművek, valamint megrongált ingatlanok. Vajon mit tehet az a gépjármű- tulajdonos, akinek a gépjárművére rádőlt a fa? Egyáltalán honnan és milyen úton, módon térülhet meg a kára?

Segítség: a casco
Könnyebb helyzetben talán azok a gépjármű-tulajdonosok vannak, akik a gépjárműre rendelkeznek casco-biztosítási szerződéssel. Célszerű ilyen esetben a gépjárművekben bekövetkezett károkat a biztosító terhére bejelenteni. Bár ahány biztosító, annyi általános szerződési feltétel, azonban az egyöntetűen kijelenthető, hogy a kárbejelentést célszerű a lehető leggyorsabban írásban megtenni a biztosítónak. Ezt követően a biztosító lefolytatja a kárrendezési eljárást, mely alapvetően az iratok bekérésével, valamint lényeges elemét tekintve, a kárszemlével folytatódik. A kárszemle során a kárszakértő rögzíti a gépjármű sérüléseit, és meghatározza, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e, vagy sem, műszaki szempontból totálkárosnak minősíthető-e?

Ha nincs casco
Súlyosabb problémát jelent, ha a gépjármű tulajdonosának nincs casco-biztosítási szerződése. Ekkor – amennyiben egy fa dőlt az autónkra – legfeljebb az vizsgálható, hogy a fa kezeléséért felelősséggel tartozó személy, vagy önkormányzat eleget tett-e annak az elvárható gondosságnak, a károkat megelőző kötelességének, hogy például egy korhadt fát kivágjon, kivágasson. Amennyiben ez bizonyítható, akkor a kárigény is érvényesíthetővé válik. Ez utóbbi esetet tekintve azonban mire számíthat az a gépjármű- tulajdonos, akinek a kárát a rendkívüli időjárás okozta? Sajnos vis maior esetén mentesül a helytállási kötelezettsége alól a fa fenntartója. Ugyanis ez a fogalom tulajdonképpen azt jelenti, hogy vannak olyan rendkívüli körülmények, élethelyzetek, melyeket semmilyen formában nem lehetséges befolyásolni, és a legnagyobb gondosság, és a legkörültekintőbb megelőzés ellenére sem lehet ezeket elkerülni. Tipikusan ilyen eseményeknek minősülnek a rendkívüli időjárás okozta károk, vagy egyéb, szintén kirívó természeti csapások. Abban az esetben, ha megállapítható – tisztán, és objektív szempontokat figyelembe véve – szakértői szempontból az, hogy rendkívüli vihar okozott kárt, azaz vis maior helyzete áll fenn, ebben az esetben a fa gondozásáért felelős személy mentesülni fog a helytállása alól.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a gépjármű javíttatását kizárólag abban az esetben rendelje meg az érintett tulajdonos, amennyiben a biztosítótól engedélyt kapott a javíttatásra, vagy esetleg önerőből meg tudja előlegezni a javítási költséget. Ugyanis, amennyiben a tulajdonos nem egyeztet a biztosítóval, illetve a biztosítónak nincs lehetősége a javítást megelőzően a kárszemlét lefolytatnia, akkor a biztosító mentesülhet a szolgáltatása alól. Ekkor a tulajdonos saját felelősségére, és költségére rendelheti meg a javítást, vállalva azt a veszélyt is, hogy amennyiben nem tudja a szerviz részére a javítás költségét megfizetni, akkor a szerviz a vállalkozási szerződésből eredő igényét a tulajdonossal, és nem a biztosítóval szemben fogja érvényesíteni. Ezért fontos a biztosítóval való együttműködés, egyben a folyamatos koordinálás is.