Könyörtelen rombolásra szólítanak fel!

Az utóbbi hetek, hónapok szélsőséges időjárása sajnos komoly károkat okozott a lakóingatlanokban. Az ingatlan tulajdonosok nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen a veszélyessé vált épületet azonnali bontásra kötelezik. Amennyiben a bontásnak nem tesznek eleget, még nagy összegű bírságra is számíthatnak.

Az építésügyi jogszabály (1997. évi LXXVIII. törvény) lehetővé teszi a helyi önkormányzat építéshatósági szervének, hogy bizonyos feltételek esetén az épületek lebontását rendelje el. Az állapotot felmérő statikusoknak azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a sérült épület ebben a formájában az élet és vagyonbiztonságot veszélyezteti e. Amennyiben igen, akkor a helyi építésügyi hatóság (általában a jegyző) bontásra kötelezést tartalmazó határozatot hozhat. A határozatban a hatóság indokolt esetben határidőt is tűzhet, bár az elterjed gyakorlat szerint általában nem azonnali cselekményre kötelezik a lakókat. Hasonlóan a többi építésügyi határozathoz, ha a bontásra kötelezésnek nem tesznek eleget, akkor jelentős mértékű bírság szabható ki.

Jó tudni, hogy a határozat alapja csupán ténykérdés, tehát, hogy az épület valóban veszélyezteti e az élet és vagyonbiztonságot. Ezért határidőn belül 30.000,-Ft illeték lerovásával fellebbezni lehet a határozattal szemben az illetékes Regionális Államigazgatási Hivatal előtt, amennyiben annak határozata is kedvezőtlen, végső lehetőségként a II. fokú határozatot a megyei bíróság előtt lehet támadni. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a helyi önkormányzat által megállapított tényállás az amit az ügyfél vitathat, érdemes saját statikai szakvéleményt készíttetni, és azzal valószínűsíteni az igazát, a szakvélemény arra is jó, hogy ne valótlan alapon vegyük igénybe a jogorvoslati utat. 

Amennyiben a hatóság végrehajtást rendelt el, akkor mindenképpen érdemes a végrehajtás felfüggesztését kérelmezni a fellebbezésben. A statikai szakvéleményben lényeges kérdés, hogy az épület állagmegóvása megoldható e egyéb biztonsági intézkedéssekkel, vagy kizárólag a bontás vezethet eredményre. Az ügyfél által készített szakvélemény akkor megfelelő, ha a jelenlegi technikai fejlettségnek megfelelő módszerek alkalmazásával indokolja a bontás szükségtelenségét, ilyenkor a hatóság csak ezen módszerek szerinti átalakítások elvégzésére szólíthatja fel a tulajdonost.

Fontos leszögezni, hogy azoknál az épületeknél, ahol ténylegesen szükséges a bontás, egy bontási határozat nagy segítség is lehet, bontani ugyani alapesetben csak engedéllyel lehet. Ilyenkor ugyanis a tulajdonosnak nem kell a bontási engedélyezés költségeit viselnie, mivel a hatóság már saját hatáskörben meghozta a döntést, így csak a bontás megtörténtéről kell értesíteni őket. Nyilvánvaló hogy más a helyzet az egyes hírekben szereplő 5-10 napos bontási határidőkről, mivel ha ténylegesen léteznek is ezek az egyébként vitatható határozatok, az ellenük való fellebbezés mindenképpen indokolt.