Változások a munkajogban

Barista kávét készít.
Munkavállalóként gyakran halljuk, olvassuk, hogy újfent megváltozott a Munka törvénykönyve. Azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben és szükség esetén alappal kiállhassunk igazunkért, fontos ismerni a ránk irányadó új rendelkezéseket. A 2018. január első napja dióhéjban a következő lényeges munkajogi változásokat hozta.
 • Kibővül a munkavállalói képviselők fogalma

A korábbi szabályok szerint a munkavállalói képviselők körét az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott és a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője alkották. Újdonság, hogy a szakszervezeti tisztségviselő is jogosult a fenti titulusra, ami azért lényeges, hiszen például a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén, amennyiben a munkavállaló munkavállalói képviselőnek minősült, kérheti a munkaviszony helyreállítását.

 

 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmának meghatározása

Az újévtől a Munka törvénykönyve vonatkozó szabályai értelmében megváltozott munkaképességű munkavállalónak az a személy tekinthető,

 • akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik,
 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,
 • aki rokkantsági ellátásban részesül.

Az újítás főként abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy immár a megváltozott munkaképességű munkavállaló is jogosult 5 munkanap pótszabadságra.

 

 • A garantált bérminimum konkretizálása

Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozóan a kormány különböző mértékű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg, a következő szempontok figyelembevételével.

 • Milyen követelmények szükségesek az adott munkakör ellátásához,
 • a munkaerőpiac hogyan alakul az érintett munkakör vonatkozásában,
 • az érintett földrajzi terület milyen hatással bír az egyes ágazatokra, illetve
 • a nemzetgazdaság aktuális helyzete mit diktál.

 

 • Kiemelt figyelmet kap az egészségi állapot fenntartása

Az újévtől a munkavállalót már nem csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely a testi alkatára, fejlettségére tekintettel számára megfelelő, hanem az egészségi állapotára is ügyelni szükséges. Ha ez utóbbiban -orvosi igazolással alátámasztott módon- romlás következik be, így korábbi munkakörében nem foglalkoztatható tovább, munkáltató köteles felajánlani számára egy másik, elfogadható munkakört. Ha ilyen nincs éppen, a munkavégzés alól fel kell menteni.

A változások kivétel nélkül a munkavállalóért vannak. Szükség esetén ne féljünk felhívni rá munkáltatónk figyelmét. Ha zárt ajtókba ütközünk, forduljunk a munkaügyi bírósághoz. Előtte azonban feltétlenül kérjük ki egy munkajogban jártas jogász véleményét.