Változások a munkaszerződésben

Egy fehér ruhás szőke nő, egy szerződést mutat egy kék inges férfinak.
Tekintettel arra, hogy a munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló által kölcsönösen elfogadott munkaszerződéssel jön létre, az abban szabályozott feltételek főszabály szerint kizárólag egyező akarattal, írásba foglalva módosíthatók – vagy mégsem?

Amennyiben bármelyik fél módosítani kívánja a munkaviszony meghatározó elemeit – így különösen a munkakört vagy a munkabért – a másik fél az erre irányuló kezdeményezést nem köteles elfogadni. A munkáltató jogosult ugyan átmenetileg a szerződéstől eltérően foglalkoztatni a munkavállalót, azonban ez kizárólag a törvényben meghatározott időtartamban (44 munkanap vagy 352 óra) lehetséges.

Főszabály szerint sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy kizárólag a másik fél akaratának megfelelően módosítsa a munkaszerződést. Egyes európai jogrendszerek (például a német szabályozás is) ismerik a módosító felmondás esetét: ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a munkáltató azzal a kikötéssel tesz módosítási javaslatot a munkavállaló felé, hogy annak el nem fogadása esetén a munkaviszonyt megszünteti. Lényeges, hogy hazánkban ilyen jogintézmény nem létezik. Amennyiben tehát a munkáltató által elérni kívánt módosítást a munkavállaló nem fogadja el, ezen elutasítása nem értékelhető munkavállalói felmondásként, és nem szolglálhat önmagában a munkáltatói felmondás alapjául sem.

Bizonyos esetekben ugyanakkor a munkáltató által bevezetett változtatás hallgatólagos elfogadása módosítja a munkaviszonyt anélkül, hogy a munkavállaló bármilyen kifejezett írásbeli vagy akár szóbeli nyilatkozatot tenne azzal kapcsolatban. Ilyen eset különösen, ha a munkáltató más munkakörben kezdi el foglalkoztatni a munkavállalót, aki ebben a megváltozott munkakörben huzamosabb ideig munkát végez: ennek a hallgatólagosan elfogadott munkakörnek az ismételt módosítása kizárólag közös megegyezéssel lehetséges.

Hasonló a helyzet akkor, amikor a munkáltató egyoldalúan megemeli a munkavállaló munkabérét, ugyanis a magasabb fizetés elfogadásával, átvételével gyakorlatilag megtörténik a munkabér módosítása. Ezzel összefüggésben rendkívül lényeges, hogy utóbb a munkáltató a béremelést egyoldalúan nem vonhatja vissza.

Egyéb esetekben a munkaviszony lényeges elemeinek tartós és lényeges megváltoztatása kizárólag akkor lehetséges, ha annak vonatkozásában a munkáltató és a munkavállaló közt egyező szándék áll fenn, és ezt írásban is kinyilvánítják.