Szakmai cikk

Szakértőink cikkei

Egyezség fontossága

Jogerős bírósági ítélet alapján megállapított fizetési kötelezettség esetén az alperes/adós az ítéletben megjelölt határidőn belül köteles teljesíteni. A szűknek tűnő határidő okán részletfizetési kedvezmény kérhető a bíróságtól, valamint egyezséget lehet kötni a felperessel/hitelezővel a teljesítés részleteivel kapcsolatban. Ezek hiányában azonban a kötelezett nem jogosult egyoldalúan részletfizetési kedvezményt biztosítani magának. Ilyen esetben jogszerű a vele szemben indított végrehajtási eljárás.

Kóbor állatok etetése

A hidegebb idő beköszöntével sokan úgy kívánnak segíteni a kóbor, vagy éppen vadon élő állatoknak, hogy azokat az utcán, közterületeken etetik. Ide tartozik a városi galambok etetésétől kezdve, az énekesmadaraknak való eleség kitételén át a kóbor macskák és kutyák etetéséig terjedő tevékenységek. Jelenlegi cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk, vonatkozik-e bármilyen jogi szabályozás a kóbor és vadon élő állatok etetésére vonatkozóan.
Sajnos a bírói gyakorlat is alátámasztja, hogy rendkívül gyakori foglalkoztatási jogviszonyokban a bizonyos személyeket, rétegeket érő hátrányos megkülönböztetés. Sokan igazságtalannak minősítenek egy felmondást, és úgy élik meg, diszkrimináció áldozatai lettek, és a munkaviszony valamely, a munkavégzéssel nem összefüggő tulajdonság miatt került megszüntetésre. De mi az, hogy diszkrimináció? Ismeri-e a jog egyáltalán a kifejezést? Két bejegyzéses sorozatunkban az egyenlő bánásmód követelményét mutatjuk be.

Tankötelezettség halasztása

Immáron második éve kell külön kérelmezni az Oktatási Hivataltól, hogy egyébként, a koránál fogva tanköteles kisgyermek ne menjen iskolába. Ennek irányadó rendelkezéseiről adunk tájékoztatást.
Többször, több cikkünkben is foglalkoztuk azzal, hogy az éves rendes szabadságnak egy nagy részét a munkáltató adja ki. Kisebb hányadával rendelkezik szabadon a munkavállaló. A mostani témánk már azzal foglalkozik, hogy vajon jogszerű-e az, ha a már megkezdett szabadságáról berendeli dolgozni a munkáltató a munkavállalót?
Egy munkaviszony megszűntetésének számtalan oka lehet. Elbocsátásra kerülhet a sor, ha megszűnik az adott munkakör, leépítések vannak, ahogyan akkor is, ha a munkavállaló nem megfelelő színvonalon végzi a munkáját. De elküldhetnek-e valakit azért, mert nem jön ki a felettesével, vagy azért, mert kritizálta őt?
Sok körülmény indokolhatja, hogy a munkáltató csak határozott ideig foglalkoztassa a munkavállalót, azonban sajnos vannak esetek, amikor a határozott idejű jogviszony létesítése mögött nincsenek észérvek, és a munkáltató több törvényes kötelezettségétől való szabadulás miatt választja ezt a megoldást. Épp ezért a határozott idejű munkaviszony létesítésének vannak korlátjai, valamint vannak olyan részletszabályok, amikkel minden érintett munkavállalónak érdemes tisztában lennie.

Az ajándék visszakövetelése

Főleg ingatlan esetében merülhet fel a kérdés, hogyan lehet visszaszerezni az elajándékozott lakást, családi házat, azonban egy autó, vagy más értékes vagyontárgy is visszakövetelhető, ha a törvényes feltételek fennállnak. Legtöbbször a felek közötti viszony megromlása okán merül fel az igény, ebben a cikkünkben körbejárjuk, hogy mik a jogszabályi keretek, ha az adott ajándékot vissza akarjuk szerezni!