Örököltem egy fél házat

A képen egy bírói kalapács és egy családi ház makettje látható.
Öröklés esetén könnyen előfordulhat, hogy egy ingatlan eszmei hányadának tulajdonosai leszünk, például egyketted részben. Nehézséget jelenthet azonban, ha a másik tulajdonostárssal nem jutunk közös nevezőre a ház sorsát illetően. Mit lehet ilyenkor tenni?

A költségek, illetve a ráfordítandó idő csökkentése céljából, első lépésként törekedjünk a békés megoldás kialakítására, egy peren kívüli, ügyvédi felszólító levél elküldésével. Vessük fel az egyeztetés lehetőségét, akár a peres eljárás árnyoldalainak kilátásba helyezése mellett. Ha az eredmény elmarad, kénytelenek leszünk megindítani a közös tulajdon megszüntetése iránti pert.

Az eljárást bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti, az ingatlan fekvése szerint illetékes járásbíróság előtt, elegendő, ha a közös tulajdon fennállására hivatkozik. Lássuk a per lehetséges kimeneteleit.

A szóban forgó ingatlant, ha lehet, elsősorban természetben kell megosztani. Ez a megoldás attól függ, két különálló, rendeltetésszerű használatra alkalmas lakrész (például külön bejárat, konyha, illemhely, hálószoba), elválasztható-e. Ha ez a lehetőség kizárt, vagy bár a megosztás megvalósítható volna, az örökösök között elmérgesedett viszony miatt nem opció, az egyik tulajdonostárs magához válthatja a másik tulajdonjogát. Tehát kifizeti a másikat. Amennyiben egyik eddigi megoldás sem elfogadható a felek részéről, az ingatlan árverés útján értékesítésre kerül, a vételáron pedig osztoznak az örökösök, a fenti példához visszanyúlva, egyketted-egyketted arányban.

Egy szigorú korlát köti azonban a bíróságot. Nem alkalmazhat olyan megoldást, mely ellen a tulajdonostársak tiltakoznak.