Két szék közül

Ügyfelünknek munkaviszonyának fennállása alatt állást ajánlott egy másik munkáltató. 

Ügyfelünk a kedvező ajánlatot elfogadta, így munkaszerződést kötött az új munkáltatóval akként, hogy a munkába lépésének napja a korábbi munkaviszonyban meghatározott felmondási idő figyelembe vételével került meghatározásra. Ügyfelünk így felmondott régi munkahelyén és letöltötte felmondási idejét. Ezt követően szerette volna megkezdeni új munkaviszonyát, amikor is az új munkáltató arról tájékoztatta, hogy mégsem foglalkoztatná Ügyfelünket. Ügyfelünk igényét bejelentette Társaságunkhoz, és még aznap felszólító levelet írtunk az új munkáltató részére, melyben nettó 1.710.000,- Ft igényt terjesztettünk elő. A munkáltató a felszólító levél eredményeként már másnap felvette Ügyfelünkkel a kapcsolatot és maradéktalanul megfizette részére az elmaradt munkabért és kártérítést.