Késedelmes casco!

Ügyfelünk azzal a bejelentéssel élt Társaságunk felé, hogy csaknem 8 hónapja halasztgatja a casco biztosítója a romániai káreseményéből eredő kára kifizetését.

A biztosító arra hivatkozott elutasítása indokaként, hogy Ügyfelünk nem tudott eredeti, a román rendőrség által kiállított hivatalos iratokat csatolni, amely alátámasztotta volna Ügyfelünk követelésének jogalapját, vagyis, hogy ténylegesen ebből a balesetből származnak a gépjármű sérülései. Társaságunk felvette a kapcsolatot romániai együttműködő ügyvédjével, aki beszerezte a teljes rendőrségi dokumentációt, fényképekkel együtt. Ügyfelünknek így lehetősége volt benyújtani az eredeti iratokat, és a biztosító néhány napon belül átutalta neki a teljes kártérítési összeget.