Égő villanyszekrény!

Ügyfelünk ingatlanához tartozó villanyóra szekrény kigyulladt. Az elektromos szolgáltatást a szolgáltató csak abban az esetben tudná visszaállítani, amennyiben Ügyfelünk a villanyórák kicseréléséhez szükséges javítást elvégezteti és annak költségeit megelőlegezi. 

Ügyfelünknek a helyreállítással összefüggésben közel 150.000,- Ft-os költsége merült fel, melyet bejelentett a szolgáltató irányába. A szolgáltató azonban ezt az összeget nem fizette meg Ügyfelünk számára, így ő jogos igényét bejelentette a D.A.S. felé. Eljáró jogászunk felszólítólevelet írt a szolgáltatónak, melyben részletezte a szolgáltató felelősségét. A szolgáltató Társaságunk felszólító levele alapján az eddigi álláspontját felülvizsgálta, majd Ügyfelünk kárát két héten belül megtérítette.