Meghiúsult egyiptomi nyaralás?

A szfinx mögött egy piramis.

Január végén kezdődtek a tüntetések Egyiptomban, a helyzet egyre súlyosbodik, kérdésként merülhet fel, hogy vajon a meghiúsult utazásért terheli-e kártérítési felelősség az utazási irodákat.

A tüntetések, zavargások olyan nemzetközi jelentőséggel bíró belpolitikai események, melyek váratlanok és előre elháríthatatlanok a magyar utazási irodák számára, azaz jogi értelemben "vis majornak" minősülnek, melyekért felelősség a kártérítési jog szabályai értelmében nem terheli az utazási irodákat. Az utazási irodák a jogszabályban előírt illetőleg az utazási szerződésben, az egyedi foglalásban vállalt kötelezettségnek kell, hogy eleget tegyenek, ezek megsértése esetén azonban szerződésszegésért természetesen felelősek. A 2011. január 25. napján kezdődött tüntetéssorozat kezdetben legfeljebb néhány kirándulást érintett, először az utazási irodák, majd január 30-án a Külügyminisztérium is úgy nyilatkozott, hogy Egyiptomban Kairó, Alexandria, Luxor és Szuez városok látogatását nem javasolják, azonban az irodák a Vörös-tenger menti városokba nem függesztették fel az útjaikat. Sokan már ekkor a nyaralás elhalasztása, visszamondása mellett döntöttek, a szerződési feltételek értelmében ekkor az utas mondta vissza az utazást. Az utazási szerződésben illetőleg az utazási iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott lemondási rendelkezések lépnek hatályba, sok esetben a befizetett díj vagy annak valamely része ilyenkor sajnos nem térül meg.2011. január 31. napján a Külügyminisztérium a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségével történt egyeztetést követően utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriájába sorolta át egész Egyiptomot. A Külügyminisztérium hivatalos közleménye értelmében a Vörös-tenger melletti üdülőhelyeken tartózkodó magyar turisták biztonságban vannak, a szerződés szerinti visszautaztatásukról utazásszervezőjük változatlanul gondoskodik.A nyilatkozat az utazási szerződés szerinti jogkövetkezményekkel kapcsolatban igen komoly jelentőséggel bír: a január 31-ét követően visszamondott utazásra már nem a szerződés szerinti lemondás, hanem az utazási iroda részéről történt meghiúsulásra vagy lehetetlenülésre vonatkozó rendelkezések lépnek hatályba. A Polgári Törvénykönyv 312. § (1) bekezdése értelmében a szerződés megszűnik, mivel annak teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért egyik fél sem felelős, kártérítési felelősség a szerződés megszűnésért nem terheli egyik felet, így az utazási irodát sem.A közlemény visszavonásig illetve módosításig hatályban marad, így javasoljuk, az érintettek feltétlenül lépjenek kapcsolatba utazási irodájukkal a már lefoglalt utazással kapcsolatban. Egyes irodák hivatalos nyilatkozatban vállalták, hogy a közlemény hatálya alatt, az utazási szerződés rendelkezéseitől függetlenül a már lefoglalt utazások esetén módosítási díj fizetése nélkül átfoglalási lehetőséget biztosítanak, az utazástól el kívánnak állni, a befizetett részvételi díj teljes egészében visszafizetik.dr. Kroh Anita