Jogellenes felmentés közalkalmazotti jogviszonyból

Egy öltönyös férfi kezében doboz amiben a munkahelyi dolgai vannak.

Ügyfelünk határozatlan időre létrejött közalkalmazotti jogviszonyát munkáltatója azzal az indokkal szüntette meg, hogy Ügyfelünk a számára kijelölt munkaköri feladatokat elvégezte, de a foglalkoztatását lehetővé tevő anyagi források kimerültek. 

1.933.158 Ft elmaradt munkabér és késedelmi kamatokHivatkozott a munkáltató arra is, hogy azokat a feladatokat, amelyek ellátása érdekében Ügyfelünket alkalmazta, a továbbiakban már nem látja el. Ügyfelünk álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a felmentés ilyen indokolása nem felel meg a valóságnak, mert a munkaköri leírásában nem szerepelt semmilyen speciális feladat, amely elvégzését követően a közalkalmazotti jogviszony értelmét vesztené és a munkáltató is tovább folytatja azokat a tevékenységeit, amelyekben Ügyfelünk is részt vett. Az általunk kezdeményezett egyeztetés sikertelenségét követően keresetet terjesztettünk elő az illetékes munkaügyi bíróságon. A perben megtartott második tárgyaláson a bíróság megállapította a felmentés jogellenességét és kötelezte a volt munkáltatót, hogy fizessen meg Ügyfelünk részére összesen 1.837.158 Ft elmaradt munkabért és annak késedelmi kamatait, továbbá 96.000 Ft perköltséget. Az ítéletet egyik fél sem támadta meg fellebbezéssel, így az jogerőre emelkedett.