Hogyan és miért felel a kft. ügyvezetője? – Második rész

Egy üzletember ül az irodában és a laptopon dolgozik.
A gazdasági élet velejárója, hogy bizonyos cégek, vagy önhibájukból, vagy azon kívül eső okból, de fizetésképtelenné válnak. Ez azonban többféle következménnyel is jár az ügyvezető számára. Az ügyvezető felelősségét taglaló cikkünk második részében, a fizetésképtelenség miatti helytállást ismertetjük.

A Polgári Törvénykönyv szerint van olyan eset, amikor a fizetésképtelenségbe kerülő gazdasági társaság, kft. vezető tisztségviselője, ügyvezetője bizonyt helytállni köteles a kft. tartozásaiért a hitelezők irányába.

Ugyanis a Ptk. 3:118.§-a értelmében, ha a gazdasági társaság jogutód nélkül, például felszámolási eljárás következtében megszűnik, akkor a társaság hitelezőinek lehetősége van arra, hogy a kielégítetlen követeléseik megtérítése érdekében, annak erejéig kártérítési igényt érvényesítsenek az ügyvezetővel szemben.

Ez elsősorban akkor lesz sikeres, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyvezető a kft. fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beköszöntét követően, a tevékenysége során nem vette figyelembe a hitelezők érdekeit és elvonta a fedezetet. Ekkor az ügyvezető a saját vagyonával felel, amennyiben a fentiek a terhére bizonyíthatóak.

A mostani, folytatólagos cikkünkből kitűnhet, hogy az ügyvezetők felelőssége igen összetett és bonyolult rendszert alkot. Bízunk benne, hogy így is eligazítást adhattunk olvasóink számára!