Gépjármű elszállítási költség – élhetünk-e kártérítéssel, ha nem állapítják meg a szabálysértést?

Útjelző tábla, tilos a parkolás, elszállítják az autót.
Akinek már szállították el a járművét szabálytalan várakozás miatt, tudhatja, hogy mennyi időbe és pénzbe telik a jármű kiváltása. Az elszállítás azonban csupán egy intézkedés, ezt követi a feljelentés és a szabálysértési eljárás, amelyben további sarcot, a szabálysértési bírságot szabhatják ki az elkövetőre. Néha azonban a hatóság is követ el hibát. Kérdés, hogy ilyen esetben visszaigényelhető-e a kifizetett szállítási költség és követelhetünk-e kártérítést?

Egy nemrégiben ismertetett jogerős tábladöntésben leírt esetben az elszállítási költség visszatérítését elrendelte, de a kártérítési követelést elutasította bíróság.

Az alapul fekvő konkrét ügyben történt ugyanis, hogy a jármű vezetője észlelte a „Megállni tilos” táblát, majd továbbhaladt addig a pontig, ahol az úttest két oldalán „Mindkét irányból behajtani tilos” táblákba ütközött. Az érintett megfordult, majd a menetirány szerinti jobb oldalon leparkolt. Emiatt nem észlelte, hogy az utca elején erre az oldalra vonatkozóan is „Megállni tilos” tábla tiltja a parkolást.

A közterület-felügyelet a járművet észlelte a szabályszegést és a járművet elszállíttatta. A tulajdonos mindösszesen 21 200,- Ft ellenében hozhatta el a telephelyről a járművet. A szabálysértési eljárást utóbb jogerősen megszüntették az autóssal szemben, aki a költségei és a felmerült kára megtérítése érdekében pert indított. A jogerős döntés indokolásából érdemes kiemelni, hogy a szabálytalanul várakozó gépjármű elszállításának nem jogszabályi előfeltétele az, hogy a szabálysértési hatóság – előzetesen vagy utólagosan – megállapítsa a jármű használójának felelősségét. Az elszállításra akkor kerülhet sor, ha tényszerűen jogsértő, szabálytalan a járművel történő várakozás (azaz a KRESZ-be ütközik). A tiltott helyen várakozó gépjármű mindenképpen elszállítható.

A kártérítéshez szükséges fontos feltétel az intézkedő hatóság jogellenes magatartása. Az intézkedés jogellenességét csak az alapozná meg, ha olyan jármű elszállítására került volna sor, amely nem várakozott tiltott helyen, a KRESZ-be ütköző módon. Az elszállítás a közúti forgalom biztonságát védő intézkedés. Ha az intézkedésre okot adó szabálytalan megállás és várakozás miatt a szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárásban jogsértést nem állapítottak meg, akkor csakis az intézkedés költsége visszatérítésének van helye, további más költségek és károk, továbbá sérelemdíj megtérítésére nincs lehetőség.