Visszavonhatom-e a felmondásomat?

Frusztrált üzletember ül a laptop előtt.
Amikor munkavállalóként mond fel az ember, a felmondási idő a törvény szerint 30 nap, de a felek megállapodása ettől eltérhet. Az is előfordulhat, hogy a munkavállaló meg szeretné szüntetni a munkaviszonyt, mégsem felmondás, hanem közös megegyezés lesz a megszüntetés módja.

Bárhogyan is, de gyakori, hogy a felmondási idő vagy a közös megegyezésben meghatározott, még ledolgozandó idő alatt olyan változások következnek be, ami miatt mégsem lesz érdeke a munkavállalónak a munkaviszonya megszüntetése. Meggondolja magát, mert mégsem sikerül máshol elhelyezkedni, a családban váratlan események történnek, vagy éppen egy eltervezett költözés marad el.

Sokan úgy gondolják, hogy mivel a munkaviszony még nem szűnt meg, hiszen a felmondási idejüket töltik, ez alatt bármikor dönthetnek úgy, hogy visszavonják a felmondásukat.

Valóban ilyen egyszerű lenne a kérdés?

A felmondás egy úgynevezett egyoldalú, címzett jognyilatkozat. Egyoldalú, hiszen ebben az esetben a munkavállaló dönt úgy, hogy törvényes jogával élve megszünteti a munkaviszonyát. Az egyoldalú jognyilatkozat pedig a címzettel való közléssel válik hatályossá és – a törvény eltérő rendelkezésének hiányában – csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.

Mit is jelent ez?

Azt jelenti, hogy ha a felmondásunkat átadtuk, akkor azzal működésbe lépett, és másnap elkezdődik a felmondási idő. Amennyiben postai úton küldtük meg a munkáltatónak, akkor az átvétellel közöltté válik. Bár a felmondást a törvény előírása értelmében írásba kell foglalni, főként a munkavállalók körében gyakori, hogy azt szóban jelentik be. Sőt, az is előfordul, hogy ráutaló magatartással, vagyis egyszerűen nem mennek be a munkahelyükre dolgozni. Ezek következményeire most nem térünk ki, de a felmondás hatályba lépése, vagyis mozgásba lendülése ezekre az esetekre is vonatkozik.

Ahogyan azt fentebb láthattuk, nem végzetes és megváltoztathatatlan a döntés akkor sem, ha a munkáltató már kézhez vette. A hozzájárulásával visszavonható, vagyis dönthetnek a felek úgy, hogy a felmondást figyelmen kívül hagyva minden folytatódik tovább. Fontos, hogy ezt írásban rögzítsék a vitás helyzetek elkerülése érdekében.

Nem csak a visszavonás, hanem a felmondás módosítása sem kizárt a másik fél hozzájárulásával. A felmondás módosítása vonatkozhat arra, hogy mi legyen a munkaviszony megszűnésének végső időpontja. Nem kizárt ugyanis, hogy bár csak egy hónapos felmondási idő vonatkozik ránk, de két hónappal előbb jelezzük a felmondást.

A munkáltató hozzájárulása abban az esetben nem szükséges a felmondás visszavonásához, ha az még nem érkezett meg hozzá. Például egy postai úton feladott felmondás esetén annak megérkezése előtt személyesen tudjuk jelezni, hogy ugyan fog érkezni egy felmondás, de azt visszavonjuk.