Felmondás indoklás nélkül?

Három ember ül egy asztalnál papírokkal felülnézetben.

Ügyfelünk munkaviszonyát a munkáltatója - Ügyfelünkre nézve hátrányos feltételeket tartalmazó - közös megegyezéssel kívánta megszüntetni.

Ügyfelünk a megállapodást nem volt hajlandó aláírni. Munkáltatója a munkaviszonyt rendes felmondással szüntette meg és átadta Ügyfelünk részére a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratokat. Az iratokhoz indokolást tartalmazó felmondást a munkáltató nem csatolt és az elszámolás során is kevesebbet fizetett Ügyfelünk részére az őt megillető összegnél. Ezért levélben szólítottuk fel a munkáltatót a jogellenes helyzet rendezésére.

A peren kívüli eljárás eredménytelen maradt, ezért 30 napon belül keresetet nyújtottunk be Fővárosi Munkaügyi Bíróságon. Az első bírósági tárgyaláson kért szünetben a munkáltató a felelősségét elismerte. A később létrejött egyezség alapján megfizetett Ügyfelünk részére. A felmondással összefüggésben korábban megfizetett kéthavi átlagkereseten felül – nettó 550.000 Ft-ot.