Elszállt tető – Mi a teendő viharkárok esetén?

Egy fa rádőlt egy házra.
Már-már megszokott, hogy nyáron a heves viharok igen komoly károkat okoznak. A kérdés az, hogy az ingatlanban az erős vihar által okozott károk miként és ki által rendezhetők?

A fenti esetre megoldást jelenthet, ha az érintett ingatlanra a károsult rendelkezik lakásbiztosítási szerződéssel. Ezek a biztosítási termékek ugyanis tipikusan szolgáltatást nyújtanak az úgynevezett elemi károkra, mint amilyen a viharkár.

A gyakorlatban a problémát leginkább az okozza, hogy a károsultak nincsenek tisztában a biztosító által rögzített szerződési feltételek rendelkezéseivel. Ez azért jelenthet gondot, mivel pontosan a szerződési feltételek határozzák meg, hogy milyen bekövetkezett feltételek alapján téríti meg a kárt a biztosító.

A viharkárok esetén tipikus, hogy a biztosító egy bizonyos és konkrétan meghatározott szélerősség esetén téríti meg a kárt és tekinti a viharkárt biztosítási eseménynek. Az a szélerősség, mely ezt az értéket el sem éri, nem fogja megalapozni a biztosítási eseményt. Ebben az esetben hiábavaló lehet a biztosító álláspontjának vitatása.

Mi szolgálhat annak bizonyítására, hogy az érintett szélerősség elérte, vagy meghaladta a biztosítási szerződésben meghatározott mértéket? A szakhatóság, azaz a meteorológiai szakszolgálat adatszolgáltatása jelenthet bizonyosságot. Ha ennek alapján a károsult igazolni tudja, hogy a szélerősség a meghatározott mértéket meghaladja, akkor – legalábbis a szélerősséget tekintve – biztosítási káreseményről beszélhetünk.

Természetesen a viharkárt és az ahhoz kapcsolódó egyéb, bekövetkezett károkat mielőbb, írásban be kell jelenteni a lakásbiztosítás terhére. A károk meghatározása és annak összegszerűsítése a károsult kötelezettsége, hiszen az Ő érdeke az, hogy valamennyi kára megtérüljön.

A biztosító természetesen a bejelentést követően lefolytatja a kárszemlét, ahol a biztosító kárszakértője megvizsgálja, hogy a kár biztosítási esemény, és amennyiben igen, úgy összegszerűsíthetően, mekkora összegű kár következhetett be.

Amit károsultként – a fentieken felül – célszerű megtenni, a kár bizonyítása és összegszerűsítése érdekében, azok a következők:

Először is célszerű bizonyítékokat készíteni a viharkárról, akár fénykép, vagy videófelvételekkel.

Mivel az összegszerűséget is a károsultnak kell bizonyítania, ezért célszerű úgynevezett javítási árkalkulációt, kivitelezői felmérést készíteni az ingatlan helyreállíthatóságáról, ugyanígy érdemes ezt megtenni a sérült, nagyobb értékű ingóságokról.

Természetesen a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeghatárig teljesít kifizetést, és azokra az ingatlanokra és ingóságokra, melyek a szerződésben is meghatározásra kerültek. Ezt érdemes körültekintően megkötni a biztosítási szerződést is.