Amit a nyári diákmunkáról tudni kell

Egy fiatal pincérnő kávét készít a kávézóban.
Sokan kényszerből, sokan tapasztalatszerzés céljából vállalnak nyári diákmunkát. Egyes szakmákban akkora a munkaerőhiány, hogy diákok számára is kiváló kereseti lehetőséggel nyílik mód a munkavállalásra.

Lényeges, hogy munkát csak 16. életévét betöltött személy vállalhat, mely alól kivétel az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.

Tizennyolc éves kor alatt fiatal munkavállalónak számítanak a tanulók, így a törvény erősebb védelmet ír elő számukra. Ezt a védelmet akkor is biztosítja, ha nem munkaviszony keretei között vannak foglalkoztatva, így pl. megbízási szerződés esetén is be kell tartani az előírásokat.

Diákként is minden esetben ragaszkodjunk az írásos munkaszerződéshez, melyet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. Ne feledkezzünk meg az adó- és járulékfizetési kötelezettségről sem.

Ami a speciális szabályokat illeti, a fiatal munkavállaló számára éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani.

Ez tehát azt jelenti, hogy túlórára nincs lehetőség és kötelezettség, a napi munkaidő plafonja pedig akkor is 8 óra, ha több helyen vállal munkát a tanuló.

A munkaidőkeretet alkalmazó munkavállalóknak érdemes tudniuk, hogy a fiatal munkavállaló számára legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni.

Hosszabb munkaközi szünet illeti meg a diákokat az általánosnál, így négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani, a napi pihenőidőnek pedig el kell érnie a tizenkét órát.

A fenti speciális szabályokon túlmenően a fiatal munkavállalókra természetesen vonatkozik a Munka Törvénykönyvének többi előírása is, így őket is megilleti szabadság, de ugyanúgy kötelesek teljesíteni a munkaviszonyból eredő kötelezettségeiket, ahogyan a felnőtt munkavállalók is.

A fenti speciális szabályokat ellensúlyozhatja a munkáltatók számára, hogy számos kedvezmény főződik a diákmunkához, így a munkáltatók számára a könyvelőjükkel, iskolaszövetkezettel való egyeztetés alapján kifejezetten előnyös lehet diákmunka igénybevétele.