Aggódunk jogaink biztonsága miatt

A jogvédelmi szerződéssel rendelkezők nyugodtabban néznek szembe a rájuk váró jogi problémákkal.

Az emberek jelentős része félti, és szívesen költene jogai biztonságára – derült ki a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. és a jogszerviz.hu nem reprezentatív, de több mint háromezer fő által kitöltött kérdőívének statisztikáiból. A válaszadók 77 százaléka mindennapi élete során szívesen venne igénybe jogi tanácsadást, de nem teszi, mert tart az esetlegesen magas ügyvédi költségektől, míg minden második ember azért nem érvényesíti jogait, mert nem tudja, hogy mihez is van joga a hétköznapokban.

Életünket jogszabályok, törvények szabályozzák. A felgyorsult világunkban a jognak egyre nagyobb jelentősége van – egyre több konfliktust próbálunk meg jog szabta keretek között, jogi úton rendezni. Annak valószínűsége, hogy egy jogvitában – akár felperesként, akár alperesként – meg kell jelennünk, statisztikailag tekintve viszonylag magas, hiszen, mint munkavállaló, bérlő, bérbeadó, vásárló, vagy egyszerűen a közlekedésben résztvevő, számos olyan szituációba kerülhetünk, amelynek rendezése jogi úton lehetséges.

A D.A.S. és a jogszerviz.hu felmérése szerint a válaszadók mintegy fele szerint az emberek azért mondanak le jogos érdekeik védelméről, mert nincsenek tisztában az érdekérvényesítés lehetőségeivel és azzal, hogy mihez is van joguk a hétköznapokban.

A válaszadók több mint 40%-ának lett volna lehetősége érdekeit bírósági úton érvényesíteni, de a magas bírósági költségektől, illetve az elhúzódó pereskedés kockázatától való félelem elriasztotta őket jogos érdekeik hatékony képviseletétől.

Érdekesség, hogy míg a jogvédelmi szerződéssel rendelkező válaszadók nem egészen 2%-a (1,64%) gondolja úgy, hogy egy közlekedési káreseményből fakadó, biztosítóval szembeni igényérvényesítésnek nincs igazán esélye, addig a jogvédelmi szerződéssel nem rendelkező válaszadók között ez az arány közel 30% (27,62%).

Hasonló képet mutat a munkáltatóval szembeni igényérvényesítés lehetősége. Míg a jogvédelmi szerződéssel rendelkező válaszadók kevesebb mint 1%-a érzi esélytelennek a munkáltatóval szembeni érdekérvényesítést, és több mint 90%-uk jogvédelmi szerződésében bízva érvényesítené jogait, addig a jogszerviz szolgáltatást (szerződés hiányában) igénybe venni nem tudó válaszadók több mint 10%-a beletörődne munkáltatójának döntésébe és esélytelennek érezné magát munkáltatójával szemben.

A kérdőíves megkérdezésből kitűnik, hogy azok az emberek, aki valamilyen jogvédelmi szerződéssel rendelkeznek bátrabban és tudatosabban kezelik jogi problémáikat, érzik az „erőt” maguk mögött, nyugodtabban, magabiztosabban élik mindennapjaikat a jog útvesztőiben.