Árufuvarozó idegenhibás balesete

Egy teherautó balesetet szenvedett és oldalra borult.
Egy idegenhibás közlekedési balesetben vétlen fuvarozónak érdemes tisztában lennie azzal, milyen jogcímeken is léphet fel kártérítési igénnyel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítóval szemben.

Megtérül ugyanis a gépjárműkára, a járműben beállott értékcsökkenés, a mentéssel és szállítással járó költségek, mindezeken felül pedig, amik e speciális esetben részletesen kiemelendő kárelemek, azok a következők.

  • A járműben szállított tárgyakban keletkezett károk

Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a járművezető személyes tárgyait, mint például szemüvegét, mobiltelefonját. Amennyiben utasokat is szállított, úgy az ő személyes használati tárgyaikban esett kár is ide sorolandó, valamint a jármű által szállított rakomány is védelmet élvez. Vagyis, ha ez utóbbiban is kár esik, a kötelező biztosítót helytállási kötelezettség terheli.

  • Személyi sérüléssel kapcsolatos károk

Ez egy meglehetősen összetett kategóriát jelent, hiszen magában foglalja többek között a szükséges gyógykezelés valamennyi költségét. Ide tartoznak a gyógyszerek, gyógykezelések, ápolási költségek, orvosi számlák, illetve a lelki trauma, esetleg maradandó sérülés ellentételezéseként járó sérelemdíj – korábbi nevén nem vagyoni kártérítés – is.

  • Kieső munkabér

Személyi sérülés, vagy adott esetben a jármű sérülése esetén azzal is kell számolnunk, hogy a balesetet szenvedett járművezető bizonyos ideig kiesik a munkából, vagy a járműben esett kár miatt meghiúsul egy külföldi, több hetes fuvar. Ilyen esetekben az igazolható munkabér-kiesést is meg lehet téríttetni kötelező biztosítóval.

  • Elmaradt haszon

A fenti példához visszanyúlva, egy nyerges vontatóban esett jelentős kár előidézhet olyan helyzetet, hogy a vállalkozó nem tud másik járművet előállítani, így elesik egy jelentős fuvarmegbízástól, ami súlyos anyagi teherrel járhat számára. Ilyen esetben az igazolt elmaradt hasznot szintén köteles megtéríteni a biztosító. Ám ne feledjük, a pontos dokumentáció, a bizonyítékok szolgáltatása (úgy, mint fuvarlevelek, számlák, megbízási szerződés felmutatása) minden esetben a károsult felelőssége.