Ügyfélbeszámolók

Felmondás távolléti díj nélkül. Létezik ilyen?

Ügyfelünk határozatlan idejű munkajogi jogviszonyát munkáltatója felmondással megszüntette, emellett felmentette őt a munkavégzési kötelezettség alól a felmondási idő teljes tartamára. Majd Ügyfelünk kétségbeesetten fordult Társaságunkhoz, jelezve, hogy munkáltatója egy forintot sem fizetett neki a felmondási időre. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Jogellenes felmentés közalkalmazotti jogviszonyból

Ügyfelünk határozatlan időre létrejött közalkalmazotti jogviszonyát munkáltatója azzal az indokkal szüntette meg, hogy Ügyfelünk a számára kijelölt munkaköri feladatokat elvégezte, de a foglalkoztatását lehetővé tevő anyagi források kimerültek. 

A teljes történet


Mikor köteles a munkáltató kártérítésre?

2017. július 10.

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen mértékben és milyen módon köteles kompenzálni a munkáltató a munkavállalót ért sérelem miatt. Most azzal az esettel foglalkozunk, hogy a törvény alapján a munkáltatót milyen kártérítési felelősség terheli a munkavállalójának okozott károkkal kapcsolatban.

A 2012. évi I. Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A munkáltatói kártérítési felelősség megállapításának nem feltétele, hogy a kár bekövetkezése a munkáltatónak felróható legye. Ebből fakadóan a kárnak nem a munkáltató magatartásával kell okozati összefüggésben állnia. A felelősség fennállásához elég az, ha a kár a munkaviszonnyal összefüggésben éri a munkavállalót, ezt a körülményt azonban a munkavállalónak kell bizonyítania.

Mentesül a felelősség alól a munkáltató, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. A második kimentési lehetőség akkor áll fenn, ha a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Az elháríthatatlanság azt jelenti, hogy az ok bekövetkezésének megakadályozása a technika adott szintje mellett nem lehetséges, vagy az adott esetben nem volt végbevihető (pl. kevés volt rá az idő, nem állt rendelkezésre a szükséges eszköz).

Főszabály szerint a munkáltató köteles a munkavállaló teljes kárát megtéríteni. Ugyanakkor nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő. Ezt nevezzük kármegosztásnak. Például, ha abból eredően keletkezik kára a munkavállalónak, hogy nem tartja be a munkáltató által meghatározott munkavédelmi előírásokat. Hasonlóan nem kell megtérítenie a munkáltatónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható.

Sajátosan alakul a munkáltató felelőssége a munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett kárért. A munkáltató ugyanis előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. Amennyiben a munkavállaló ezeket a szabályokat megszegi, a szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló táblagépét, amely nem szükséges a munkavégzéséhez magával viszi a munkahelyére, és nem gondoskodik, annak megőrzőben való elhelyezéséről, amennyiben az eltűnik, a munkáltatót nem terheli kártérítési felelősség. 


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Munkajog

Címkék: munkavállaló, kártérítés, munkáltató, munkajog, kártérítési felelősség

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. július 10., (197 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép