Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Nincsenek korlátok

Ügyfelünk internet előfizetésével kapcsolatban jelezte panaszát, miszerint az adatátviteli sebesség nem éri el a reklámokban meghirdetett, és számára maximális sebességként jelzett nagyságot.

A teljes történet


Érvényesíthető-e a külföldi minimálbér a magyar bíróságon?

2017. április 18.

Az Európai Unió alappilléreinek egyike a munkaerő szabad áramlása a közösségen belül. A munkavállalók helyzetére, a foglalkoztatásukra irányadó jogszabályok meglehetősen eltérőek lehetnek. A munkaerő szabad áramlásának vesztesei éppúgy akadnak, mint nyertesei. A tagállamok - elsősorban is Ausztria és Németország - az elmúlt években a minimálbérre vonatkozó szabályozás révén is igyekeznek kordában tartani a gazdasági folyamatokat. De vajon hivatkozhat-e az alkalomszerűen, de rendszeresen külföldön (is) foglalkoztatott magyar munkavállaló a helyi minimálbér előírásaira, érvényesítheti-e ezen igényét a magyar vagy más tagállami bíróságon?

Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy az adott munkaviszonyra mely állam jogát kell alkalmazni. Elsősorban a munkaszerződés tartalmazhat utalást a jogválasztásra. Ez rendszerint azon állam, amelyhez mindkét fél azonosan kötődik (pl. magyar cég és magyar munkavállaló). Ma már azonban gyakori, hogy eredendően más államhoz kötődik a munkáltató és a munkavállaló. Ekkor is a választott jog az irányadó, ennek hiányában az az állam, ahol vagy - ennek hiányában - ahonnan a munkavállaló a szerződés teljesítéseként rendszerint a munkáját végzi. Nagyon fontos szabály, hogy a rendszerinti munkavégzés helye szerinti országon nem változtat, ha a munkavállalót ideiglenesen egy másik országban foglalkoztatják. Ha az alkalmazandó jogot mindezek alapján sem lehet meghatározni, a szerződésre azon telephely szerinti ország joga az irányadó, ahol a munkavállalót alkalmazták.

Akit tehát csak ideiglenesen foglalkoztatnak más államban, arra továbbra is az eredeti állam munkajogi szabályai vonatkoznak. Az egyéni munkaszerződések vonatkozásában egy másik országban való munkavégzés akkor tekintendő ideiglenesnek, ha feladatának külföldön történő teljesítése után a munkavállalónak származási országában ismét munkába kell állnia.

Ha tehát a magyar munkavállalóra (pl. tehergépkocsi vezető) a magyar munkajogi szabályok vonatkoznak, akkor az ő munkaviszonyát a Munka törvénykönyve, a munkaszerződése és kizárólag a magyar jogszabályok fedik le. Csakis akkor érvényesíthető ilyen esetben a külföldi minimálbér, ha a munkaszerződésben a felek ezt kifejezetten és egyértelműen kikötik. Ellenkező esetben a magyar bíróság nem veheti figyelembe egy másik állam munkajogi előírásait, és azokra igény nem alapozható.

Sok múlik tehát a munkaszerződésnek a jogválasztásra utaló részén (ha van ilyen) és a bérezésre kiterjedő rendelkezéseinek pontos megfogalmazásán. Ha csak annyi szerepel a szerződésben, hogy a járandóságoknak havi szinten összességében el kell érnie azt az összeget, ami a külföldi minimálbér figyelembevételével jár a dolgozónak, akkor ezzel nem érdemes perbe bocsátkozni. A munkavállalói pozíciót erősíti, hogy ténylegesen bérként kezelt napidíj és pl. üzemanyag-megtakarításból származó jövedelem nem vehető figyelembe egy elszámolási vita esetén. Tehát ezen összegeket nem lehet a minimálbérbe beszámítani, csak és kifejezetten a bérjellegű juttatást.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Munkajog - Munkabér

Címkék: munkajog, külföld, minimálbér

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. április 18., (280 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!



Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép