Vita a biztosítóval

Ügyfelünk közlekedési balesetből eredő kárát kívánta érvényesíteni a másik fél biztosítójával szemben. 

A biztosító teljesített is kifizetést, de ez nem fedezte a javítás teljes költségét. Mivel a biztosító nem volt hajlandó kifizetni a fennmaradó összeget, így Társaságunk fizetési meghagyásos eljárást, majd pert indított az értékcsökkenés és a kieső időre bérelt autó költségének megtérítése érdekében is. Első fokon a perben kirendelt szakértő véleménye és érvelésünk alapján Ügyfelünknek többlet kártérítést, bérgépkocsi térítést és perköltséget ítéltek meg. A biztosító fellebbezést nyújtott be, de ellenérveink alapján a másodfokú bíróság jogerősen megítélte a teljes összeget Ügyfelünknek.