Növekvő banki terhek: kérhetem készpénzben a bérem?

Egy fiatal pár a kanapén ülve papírokat nézeget.

A növekvő banki terhek miatt egyre több munkavállaló fejében fordul meg az a gondolat, hogy inkább külföldi bankszámlát jelöl meg és a munkabére átutalását erre kéri, vagy a bankok kihagyásával készpénzben kéri a fizetését.

Kérdés tehát, hogy van-e ezekre lehetőség, és ha igen, mikor lehet ezt megtenni és viseli ennek költségeit?A fentiek hátterét jelentő jogszabály (a Munka törvénykönyve) szerint a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott bankszámlára kell kifizetni. A gyakorlatban a munkaviszony létesítésekor dől el, hogy a munkavállaló mit ad meg, hova kéri a munkabér kifizetését. Az alapfelállás szerint amennyiben a munkavállaló bankszámlát ad meg, ide kell a munkáltatónak utalni, amennyiben a készpénzes fizetésT választja, készpénzben kell a munkabért megfizetni.Kötelezhető-e a munkáltató a készpénzben történő bérfizetésre? 
Bizonyos esetekben nem. A jogszabály szerint a munkavállaló választhat, melyik bérfizetési módot részesíti előnyben. A kulcs a kérdés eldöntéséhez az lesz, hogy van-e az adott munkáltatónál kollektív szerződés. Ha ugyanis van kollektív szerződés a munkáltatónál, az ebben a kérdésben eltérhet a munkavállaló hátrányára is, előírhatja tehát, hogy csak a bankszámlás megoldás választható. Ennek hiányában, kollektív szerződés nélkül, azonban a munkabér készpénzben is kérhető. Míg előbbi esetben a munkavállaló kötelezhető arra, hogy nyisson bankszámlát, utóbbi esetben erre nincs lehetőség.Megadható-e külföldi bankszámla az utaláshoz? 
Itt is érvényes a fenti szabályozás. Ha tehát kollektív szerződés nem tartalmaz korlátozó rendelkezést, mind magyar, mind külföldi számla megadható. Fontos azonban, hogy a nem magyar bankszámláknál az ide történő utalásból eredő esetleges plusz költségek a munkáltatókra nem terhelhetőek, míg egyébként a magyar számláknál az utalás a munkavállalónak plusz költséget nem okozhat. Az utalást azonban minden esetben úgy kell teljesíteni, hogy a munkavállaló az előre meghatározott bérfizetési napon a munkabérrel rendelkezhessen.Mivel a munkabér kifizetéséről a munkavállalónak már a munkaviszony létesítésekor rendelkeznie kell, kérdés, hogy menet közben, tehát a munkaviszony fennállása alatt lehet-e a korábbiaktól eltérő munkabér fizetési módot választani. Például most, hogy jelentősen nőttek a bankolás költségei. A gyakorlatban a felek általában a munkaszerződésben rögzítik, hogy a munkabér megfizetése milyen módon történik. A munkaszerződés pedig csak a felek közös megegyezésével módosítható, így, ha a munkavállaló módosítást kezdeményez, a munkáltató döntése, hogy azt elfogadja vagy sem. Eszerint a munkáltató belelegyezése kell a készpénzre történő áttéréshez is, ha a munkaszerződésben átutalással történő teljesítés szerepel. Ha azonban csak annyit rögzítettek a felek, hogy átutalással teljesít a munkáltató, a bankszámlaszám a munkáltató tájékoztatása mellett akár külföldi bankszámlaszámra is módosítható.