Vihar verte házak, avagy hogyan tovább?

Este egy nagyváros mögött dobok közé becsap a villám.

Az elmúlt napokban példa nélküli vihar vonult át Magyarországon. Következményei több településen láthatóak.

Mit tegyen azonban az érintett, ha a háza a vihar következtében megsérült, és helyreállítási költsége merül fel? Röviden ezt foglaljuk össze.A viharkár azon érintettjei vannak kedvezőbb helyzetben, akik az ingatlanuk vonatkozásában rendelkeztek lakásbiztosítási szerződéssel, hiszen, ebben az esetben a szerződésük terhére megtérülhet a káruk.Lakásbiztosítás esetén az egyik legfontosabb lépés, a kárbejelentés mielőbbi megtétele. A biztosító társaságok erre határidőt állapítanak meg, melyet célszerű – a lehetőségekhez képest – betartani. Minél később tesszük meg a kárbejelentés, annál nagyobb esélye lehet annak, hogy a káresemény körülményei kideríthetetlenné válnak. Ennek így megvan az a veszélye, hogy a biztosító mentesül a szolgáltatása alól. A kárbejelentés következményeként fogja a biztosító kárszakértője megszemlézni a viharkárral érintett ingatlant, és ennek tényéről, a házban bekövetkezett sérülésekről kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel.Figyelem! A lehetőségekhez képest minden esetben ellenőrizzék le, hogy a kárszakértő a kárfelvételi jegyzőkönyvet helyesen vette-e fel, azaz valamennyi, a viharral összefüggésben keletkezett sérülést rögzítette. Ennek, a későbbi kárrendezés és kifizetés kapcsán lehet jelentősége.A biztosító a kárszakértő megállapítása alapján határozza azt meg, hogy mekkora kár kifizetését látja indokoltnak. Abban az esetben, ha nem szeretnénk a biztosító megállapítására hagyatkozni, célszerű az ingatlan rendbehozatala kapcsán javítási árkalkulációt beszerezni, egy az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes helyi vállalkozótól. Ez a kalkuláció mutathatja meg azt, hogy a biztosító reálisan határozta-e meg a kifizetés összegét? Mivel az igényét a biztosítottnak kell meghatároznia, és bizonyítania, ezért javasolt ezt a javítási árkalkulációt a biztosító részére átadni.Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden iratot, nyilatkozatot írásban tegyünk meg a biztosító irányába, valamint a biztosító által tett nyilatkozatokat is írásban kérjük meg, annak érdekében, hogy a későbbiekben ezek bizonyíthatóak legyenek.Amennyiben jogvita keletkezne a kifizetésekkel kapcsolatosan, úgy a jogvitát az fogja eldönteni, hogy egyrészről a biztosítás milyen tartalommal jött létre, másrészről pedig, hogy milyen kifizetés, kárigény bizonyítható.Sajnos abban az esetben, ha a viharral sújtott ingatlanra nincs biztosítás, úgy a kár megtérülésére számítani nem lehet, legfeljebb önerőből viselhető a kár.