Vigyázzunk, mit írunk alá a munkahelyünkön!

Ügyfelünket a koronavírus járványra való hivatkozással munkáltatója rá akarta venni, hogy módosítsák a közöttük fennálló munkaszerződést.

A módosítás után Ügyfelünk bére jelentősen csökkent volna, illetve egyes, béren kívüli juttatásokat is megvontak volna tőle. Ügyfelünket munkáltatója úgy tájékoztatta, hogy jogában állna egyoldalúan is módosítania a munkavállalók bérét, a veszélyhelyzet ideje alatt kihirdetett kormányrendeletek alapján, s azzal, hogy ezt nem egyoldalúan teszi, pusztán a jó kapcsolatot kívánja fenntartani.

Szerencsére Ügyfelünk a megállapodás aláírása helyett Társaságunkhoz fordult. A megállapodás áttekintése után felhívtuk Ügyfelünk figyelmét, hogy egyoldalúan munkabérét nem csökkentheti a munkáltató, a megállapodás aláírását pedig nem javasoltuk számára, hiszen az rendkívül aránytalan volt Ügyfelünkre nézve.

Javasoltuk, hogy jelezze munkáltatója felé, hogy egyoldalúan nem csökkentheti a munkavállalók bérét, erre még a veszélyhelyzet alatt kihirdetett kormányrendeletek sem adnak lehetőséget. Ügyfelünk hálás volt az általunk nyújtott tanácsért és rendkívül örült annak, hogy munkabére nem csökken a következő hónaptól.