Vezető pozícióban nincs kegyelem?

Egy öltönyös férfi egy papírlapot tart a szája előtt amin egy mosolyjel van.

A Munka Törvénykönyve munkáltatói felmondási tilalmat ír elő bizonyos olyan élethelyzetekre, amikor a munkavállaló méltányolható okból a munkavégzéstől távol marad. Ezek közé tartozik a gyermekvállalás is, az ehhez fűződő társadalmi érdeket szolgálva a jogalkotó a munkaviszony bebiztosításával segíti elő.

A munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a várandósság, a szülési szabadság, valamint a GYED és a GYES időtartama alatt, az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés során, illetve a nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, így a lombikbébi programnak ideje alatt. Vajon, ugyanez a helyzet a vezető pozíciót betöltők esetében is?

A vezető állású anyák helyzete eltér a nem vezető munkavállalókra vonatkozó szabályok által megállapított körülményektől. A várandós munkavállaló, amennyiben munkaszerződése szerint vezető státuszban van, felmondási védelem alatt csak a várandósság és a szülési szabadság ideje alatt áll, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, vagyis a GYED és GYES tartama alatt nem, így a szülési szabadság leteltével a munkáltató megszüntetheti a vezető munkaviszonyát. A tartalékos katonai szolgálat teljesítésének idején, illetve a nőnek az emberi reprodukciós eljáráshoz kapcsolódó kezelése alatt a vezető munkaviszonya sem szüntethető meg rendes felmondással.

Alapvetően a munkaviszony felmondásakor a munkáltató köteles megindokolni azt, hogy miért vet véget a munkaviszonynak, az indoknak pedig helytállónak, valósnak és okszerűnek kell lennie. A vezető munkavállaló elbocsátása indokolás nélkül is megtörténhet. Ez alól kivételt képeznek a rehabilitációs ellátásban, illetve járadékban részesülő, illetve a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező vezetők. Ha azonban egyéb esetről van szó és mégis tartalmaz magyarázatot a felmondás, annak meg kell állnia a helyét a valóság és okszerűség tekintetében, a bíróság előtt a munkáltató nem hivatkozhat már arra, hogy nem is lett volna köteles indokolni.

Az általános szabályok szerint, amikor a munkáltató keresőképtelen vagy fizetés nélküli szabadságon van hozzátartozó otthoni ápolása miatt, a felmondási idő munkáltatói felmondás esetén a munkába való visszatérés napján kezdődik. A vezető állású munkavállaló esetében azonban nem szükséges ezeknek a tartamoknak lejárni a felmondási idő megkezdéséhez, az a közlést követő napon megtörténik.

A különbségtételek abból adódnak, hogy az vezető jellegű munkaviszony bizalmi jellegű, mindemellett a vezető nagymértékben befolyásolhatja a munkáltató gazdálkodását. A hátrányok mellett természetesen előnyök is járnak a vezető állással, azonban fontos azt kiemelni, hogy a munkaszerződésben a vezető szerepet rögzíteni kell ahhoz, hogy az arra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni lehessen.