Hogyan tudja egy egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni?

A képen egy fagylaltárus látható. Az emberek sorban állnak az autója előtt.
Egy vállalkozóval bármikor előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva szüneteltetnie kell a tevékenységét. Különösen jellemző ez az idény jellegű vállalkozókra, mint például egy vízparti büfés, vagy vattacukor árus. Kérdés, hogy hogyan és milyen időtartamra tudják ezt megtenni? Jelen cikkünk célja a tevékenység szüneteltetésére vonatkozó szabályok ismertetése.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően. Ezt követően a nyilvántartást vezető fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rögzíti a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. Ez azt jelenti, hogy a bejelentést követő naptól már nem jogosult az egyéni vállalkozó számlát kiállítani és nem végezheti tevékenységét. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt is.

Nagyon fontos, hogy a szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.

Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit azonban a szünetelés ideje alatt is teljesítenie kell. Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése alatt kizárólag székhelyének változását jelentheti be a nyilvántartást vezető szervnek.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét bármikor tovább folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet szintén megtehet a Webes Ügysegéden keresztül.

Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Erről egy értesítést is kap az érintett a Webes Ügysegéd felületén, mely letölthető. A tevékenység folytatására irányuló bejelentésben az egyéni vállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja ez esetben is a bejelentést követő nap lesz.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének további feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a járási hivatal az igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

Fontos, hogy amennyiben a szünetelés kezdő napját követő két éven belül az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését nem jelentette be, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából, ezért erre mindenképpen érdemes figyelni.