Védőital és légkondi – Mihez van jogunk a szolgálati gépjárműben?

Egy fiatal férfi autót vezet és palackozott vizet iszik.
Rengetegen használnak ilyen-olyan járművet munkavégzésre, sokan gyakorlatilag a járműben élnek, és itt most nem csak a hivatásos gépjárművezetőkre kell gondolni, hanem bármelyik flottát üzemeltető hazai cégre. A járművek egy része jócskán elöregedett, nincs benne vagy nem működik a légkondi, nyáron elevenen megfőnek, télen pedig megfagynak a munkavállalók. Rendben van ez így?

Nézzük meg, hogy tulajdonképpen a céges autó minek is számít munkavédelmi szempontból, csupán egy eszköz vagy esetleg valami más? A gépjármű ebben az esetben munkahelynek számít, ezt kifejezetten rögzíti a munkavédelmi törvény! Munkahelynek számít ugyanis minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

Márpedig az egészséges és biztonságos munkavégzésnek számos tárgyi feltételét szabja meg a törvény. Ezek között is nagyon fontos, hogy a munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát (léghőmérsékletet) kell biztosítani. Ha a levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. Ez azt jelenti tehát, hogy a munkáltatóra aktív feladat hárul, amennyiben gazdasági megfontolásból elavult járművet kénytelen üzemben tartani, ebben az esetben is törekednie kell a munkavédelmi szabályok megtartására.

A Munka törvénykönyve is kifejezetten rögzíti, hogy a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A klíma kifejezés tehát a jogszabályban a levegő hőmérsékletére utal. A levegő hőmérséklete egyike az ún. munkahelyi veszélyforrásoknak, amelyekre a munkáltatónak reagálnia kell.

Olyan kifejezett jogszabályi rendelkezés nincs tehát, amely a szolgálati gépjárműben légkondicionáló berendezés telepítését és folyamatos működtetését írná elő a munkáltató számára. Ez azonban közvetve kikövetkeztethető a fent említett általános jellegű törvényi kötelezettségekből, illetve ha nem is valósítható meg, akkor védőitalt és más alkalmas védintézkedést kell biztosítani a munkavállalónak. A megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű folyadékpótlás ebben az esetben egy alternatíváját jelenti a munkavállaló szervezete temperálásának, és ezt a munkáltató költségén kell megvalósítani.

Végső soron persze minden előírás, szabály annyit ér, amennyire az betartatható. Ha a munkáltató nem fogadja el a fenti törvényi kötelezettségeit, és nem intézkedik pl. a klímaberendezés üzemképességének helyreállítása érdekében, illetve ehelyett nem tesz egyéb lépéseket, akkor

ad1 kérje munkahelye munkavédelmi felelősének segítségét és közvetítését;

ad2 megtagadhatja a munkavégzést átmenetileg, amennyiben az Ön egészségét a munkakörülmények súlyosan és közvetlenül veszélyeztetik;

ad3 használhatja esetleg saját klímás járművét és kérheti a költségek megtérítését (célszerű erről egyeztetni);

ad4 panaszt tehet a munkáltató székhelye szerinti munkaügyi felügyelőségen.

A kérdést érdemes komolyan venni, mert a túl magas- vagy alacsony hőmérséklet nemcsak kellemetlenséget, hanem akár rosszullétet, keringési anomáliát okozhat, ami rendkívül balesetveszélyes. Legyen tudatában tehát, hogy a gépjármű is a munkahely része, és kérje számon a megfelelő feltételek hiányát munkáltatóján.