Túró Ruditól Puskás Öcsiig – avagy készül a hungarikum törvény

Csípős piros paprika füzér van felakasztva a fakerítésre.

A Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a hungarikumokról, magyar nemzeti értékekről és magyar nemzeti kincsekről szóló törvénytervezet.

A tervezetben meghatározásra kerülne a hungarikum, a magyar nemzeti kincs és a magyar nemzeti érték fogalma is. A tervezet értelmében új szervezek és intézményeket hoznának létre fenti célok érdekében.A nemzeti értékek azonosítására a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhatna létre, amely létrehozná a helyi értékek gyűjteményét és kezdeményezné a helyi értékek felvételét a Magyar Értéktárba. Létrejönne Megyei Értéktár Bizottság is, amely a megye területén azonosított helyi értékek összesítését végezné valamint az ebből kialakított listát megküldené a Magyar Értéktár Bizottságba.A tervezet értelmében a hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást. Ezt az értéket a létrehozandó Hungarikum Nemzeti Bizottság határozná majd meg.A Hungarikum Nemzeti Bizottság által hungarikummá nyilvánított termékek lajstromát a Hungarikumok Nemzeti Gyűjteménye tartalmazná. A "hungarikum" megkülönböztető megjelölés pedig csak ezen termékek címkéjén használható majd a kereskedelmi forgalomban.A tervek szerint a Hungarikum Nemzeti Bizottság egy olyan 13 fős szakmai testület lenne, melybe az Országgyűlés, a vidékfejlesztési, a gazdaságpolitikai, a kulturális és oktatási, illetve az önkormányzati miniszter, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, a szabadalmi hivatal, valamint a határon túli szervezetek delegálhatnának tagokat. Elnöke a Vidékfejlesztési Miniszter lenne.A fent szereplő szabályok azonban még csak a tervezet részét képezik, amelyet egyelőre még nem nyújtottak be a Parlament elé. Jelenleg a szakmai szervezetek, magánszemélyek és állami szervezetek véleményeit dolgozzák fel és építik be a tervezetbe.