Árammal szemben

A szolgáltatók kiemelten ellenőrzik a fogyasztóknál kihelyezett mérőóráik épségét és azok megfelelő használatát, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben megemelkedett azon fogyasztók köre, akik az órák manipulálásával próbálják csökkenteni a szolgáltatásért fizetendő díjat.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy szabálytalan vételezés történt, hatalmas összegű kötbér és kártérítés megfizetésére kötelezik a fogyasztót.

Az ellenőrzés alkalmával, amennyiben szabálytalanságot találnak az ellenőrök, az órát leszerelik, egy zárt dobozba helyezik, és elszállítják. Ettől a pillanattól kezdve a szabálytalan vételezés megállapítása nem jogi, hanem szakértői kérdés, hiszen csupán a szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. A szolgáltatók az Országos Mérésügyi 
Hivatal szakértői által készített szakvéleményekre alapoznak. A szakértésre minden esetben a fogyasztó is meghívást kap, ahol természetesen észrevételeket tehet, és kérdéseket intézhet a szakértőhöz. 

Amennyiben a szakértő véleményében a szabálytalan vételezés bármilyen formáját megállapítja, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekkel a szolgáltató által megküldött kötbérszámlán szembesülhetünk, hiszen a szolgáltatók szabálytalan áramvételezés esetére szerződéseikben kötbérfizetési kötelezettséget kötnek ki. 

A kötbér mértékét, illetve kiszámításának módját a hatályos jogszabályok alapján a szerződésben minden esetben rögzíteni kell, így a szerződési feltételek alapján ellenőrizhető, hogy a szolgáltató megfelelően járt-e el a büntetés kiszámításánál. 

Amennyiben a fogyasztó nem fizeti meg a kötbér összegét, sajnos számíthat arra, hogy a szolgáltató bíróság előtt fog érvényt szerezni követelésének. A fogyasztók sajnos nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a szolgáltató hivatkozhat az alábbiakra: 

  1. szakértői vélemény támasztja alá a szabálytalan vételezés tényét,
  2. a legtöbb esetben csupán a fogyasztónak van hozzáférése az ingatlanjában elhelyezett órához,
  3. a fogyasztónak, a számla fizetőjének áll érdekében az óra manipulálása. 

Amennyiben a fogyasztó szabálytalanságot tapasztal a kötbér kiszabásával kapcsolatban, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és a Magyar Energia Hivatal (MEH) fogyasztóvédelmi osztályához fordulhat panasszal. Mindemellett mindenképpen javasolt ügyvédhez fordulni, és egy újabb szakértői véleményt készíttetni.