Biztonságos szórakozás

Fiatal lányok mosolyogva táncolnak egy buliban.

A közelmúltban történt tragédiát követően a Kormány azonnal intézkedett és megalkotta a szórakozóhelyek biztonságáról szóló rendeletét, amely már márciusban hatályba is lépett.

A rendeletben meghatározásra került a zenés, táncos rendezvények fogalma és ezen rendezvények tartására vonatkozó konkrét, részletes szabályok sora is.Ennek értelmében ilyen rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Ezen engedélyt a települési – Budapesten a kerületi – önkormányzat jegyzője adja ki, az engedélyezési eljárás lefolytatását követően. Az engedélyt a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezője nyújthatja be. Az engedély iránti kérelemben sok részletre ki kell térni, mint például a rendezvénynek helyt adó építmény alapterülete, befogadóképessége, és az épület biztonsági terve.A biztonsági tervnek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét, valamint az oda való belépés és eltávozás rendjét, továbbá egy helyszíni baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervet, illetve a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását, a biztonsági személyzet létszámát és az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást.Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény- és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. A rendezvény biztosítását a helyszín jellegzetességeihez, valamint befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatósággal együtt közös helyszíni szemlét tart. A jegyző az engedély megadásakor a rendezvényt a kormányrendelet által megállapított nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. Az engedély jogosultja az idő közben bekövetkezett változásokról köteles értesíteni a jegyzőt.A jegyző, valamennyi engedélyezésben részt vevő szakhatóság valamint jogszabály által ellenőrzésre felhatalmazott hatóság jogosult a rendezvények ellenőrzésére évente legalább egyszer, olyan időpontban, amikor a helyszínen nem tartanak rendezvényt, illetve évente legalább kétszer olyan időpontban, amikor épp zenés, táncos rendezvényt tartanak.Az ellenőrzésre jogosultak súlyosabb szabálytalanságok észlelése esetén akár a rendezvény megtartását is megtilthatják, az éppen zajló rendezvényt pedig akár fel is függeszthetik.