Totál-kár, hogy a biztosító nem fizet!

Ügyfelünk járművével egy vidéki útszakaszon kátyúba hajtott, amelynek következtében a jobb oldali első kerékabroncs kiszakadt, a hátsó pedig olyan mértékben sérült, hogy az a biztonságos közlekedésre alkalmatlanná vált.

A közútkezelő a kár megtérítése elől teljes mértékben elzárkózott és arra hivatkozott, hogy a közút kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettségeit teljesítette, azaz az egyenetlen úttestre figyelmeztető közlekedési táblát helyezett el az adott útszakaszon. A D.A.S. a közútkezelő ellen bíróság előtt lépett fel az Ügyfelünket ért kár megtérítése érdekében, rámutatva arra, hogy a közlekedési jelzés kihelyezése önmagában még nem mentesíti a közútkezelőt az úthibák kijavítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének teljesítése alól. A bíróság osztotta a D.A.S. álláspontját az ügyben, így a teljes egészében kötelezte a gépjármű javítási költségeinek megfizetésére.