Kötelezhet-e a társasház arra, hogy fűtsem a saját lakásomat?

A társasházak feljebb lévő emeletein lakók jól tudják, hogy a meleg levegő felfelé száll, így sokan úgy érzik, nem szükséges saját lakásukat fűteni. Egyes ingatlanokban, például társasházi nyaralókban pedig kifejezetten szükségtelennek tűnik fűtésre költeni. Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy kötelesek vagyunk-e arra, hogy minimális fűtést biztosítunk az ingatlanban.

Jelenlegi jogszabályaink kifejezetten erről a kérdésről nem rendelkeznek, így elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv általános szabályaira kell figyelemmel lennünk. Ennek alapján bár a tulajdonjog egy igen széles jogosítvány, vannak azonban határai. Az ingatlan tulajdonosa főszabály szerint maga határozza meg azt, hogy miként, hogyan használja, hasznosítja az ingatlanát.

Tulajdonosi joggyakorlásának korlátja azonban, hogy köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ennél konkrétabb szabályozással nem találkozhatunk, hiszen gyakorlatilag lehetetlen felsorolni mindazon tevékenységeket, amikkel a tulajdonos szükségtelenül zavarni tud másokat, vagy amellyel mások joggyakorlását veszélyeztetné.

A társasházakról szóló törvény szintén hasonló szabályt alkot, amikor kimondja, hogy a tulajdonostárs jogait nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.  Szintén e törvényünk rendelkezik úgy, hogy a társasház szervezeti és működési szabályzata meghatározza a külön tulajdonban álló lakások használatának rendjét.

Ezen szabályokból adódóan a társasház rendelkezhet úgy szervezeti és működési szabályaiban (praktikusan annak házirend részében), hogy minden tulajdonostárs köteles minimális fűtést fenntartani külön tulajdonban álló lakásában.

Jogszabályaink azonban nem fejtik ki, hogy a külön tulajdonban álló lakások használati rendje alatt pontosan mit kell értenünk. Így az egyes társasházak maguk döntik el, hogy szervezeti és működési szabályai között kitér-e a külön tulajdonban álló lakások fűtési kötelezettségeire, avagy sem.

Összefoglalva a fentieket tehát elsőként a társasház szervezeti és működési szabályzatát kell megnéznünk, hogy kötelezhet-e minket a társasház arra, hogy minimális fűtést biztosítsunk az ingatlanban. Amennyiben ezen szabályok között nem találunk erre vonatkozó rendelkezést, úgy a polgári jog által megfogalmazott követelményeknek kell megfelelnünk. A polgári jog pedig általános jelleggel azt írja elő, hogy az ingatlan tulajdonosa mást szükségtelenül nem zavarhat, mások joggyakorlását nem veszélyeztetheti. Ez utóbbi esetben tehát mindaddig nem vagyunk kötelesek fűteni az ingatlanunkat, amíg ez nincs kihatással a többi tulajdonostársra, illetve amíg ezzel hátrányt, kárt, avagy ennek veszélyét nem okozzuk.