Minden, amit tudni kell a szülők által kinevezett gyámról

Gábor és Andrea ugyanannál a multinacionális vállaltnál dolgozik, mindketten vezetői pozícióban. A cég székhelye Frankfurtban található, így munkájuk miatt gyakran repülnek közösen. Amíg távol vannak két kiskorú gyermekükre Gábor testvére és férje vigyáz, akik rendkívül jó kapcsolatot alakítottak ki a gyermekekkel. A házaspárban felvetődött a kérdés, miként tudják előre biztosítani azt, hogy a gyermekeik Gábor testvérének és férjének háztartásában nevelkedhessenek tovább, ha velük esetleg bármilyen szerencsétlenség történik.

Kijelenthető, hogy napjainkban egyre többet és többet utazunk földön, vízen és levegőben egyaránt. És nem ritka az sem, hogy munkahelyi vagy egyéb okokból a szülők közösen tesznek meg több ezer kilométert egy évben. Egy gyermek számára már egyik szülőjének elvesztése is tragédia. A közlekedési vagy légi balesetek során azonban sajnos előfordulhat az is, hogy mindkét szülő életét veszti. Ilyenkor a tragédia feldolgozásán túl felmerül az a kérdés is, hogy ki lesz a továbbiakban a kiskorú gyermekek gyámja.

Kevés ember számára ismert, hogy a szülők még életükben rendelkezhetnek arról, hogy haláluk esetén ki legyen kiskorú gyermekük gyámja.

Gyámot nevezni közjegyző előtt tett nyilatkozatban, azaz közokiratban vagy végrendeletben lehet.

Ha a két szülő eltérő gyámot nevezne meg, úgy a gyámhatóság dönt arról, kihez kerül a gyermek.

Gyámként főszabály szerint minden nagykorú személy kijelölhető, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és személyében, körülményeiben alkalmas a gyámság ellátására. Gyámul csak olyan személy jelölhető ki, aki ezen feladat ellátását vállalja. Nem jelölhető ki gyámul az a személy,

  • aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll;
  • aki szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
  • akinek szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették;
  • akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy
  • akit a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt.

A gyámmá kinevezésre okot adó körülmény bekövetkezése esetén haladéktalanul bejelentéssel kell élni a gyámhatóság felé, amely eljárásában figyelembe veszi a közokiratba vagy végrendeletbe foglalt gyámnevezést.

A gyámhatóság csak kivételes esetben dönt más személy mellett, mint akit a szülők megjelöltek. A nevezett gyámot csak akkor lehet mellőzni, ha a gyámságot nem vállalja, a fent felsorolt kizáró okok miatt nem lehet gyám, a gyámság gyakorlásában akadályozva van, vagy kirendelése a kiskorú érdekét veszélyeztetné.

A fentiek alapján tehát minden szülőnek van arra lehetősége, módja, hogy előzetesen rendelkezzen arról, álláspontja szerint ki lenne az a személy, aki megfelelően tudna gondoskodni gyermekéről, gyermekeiről, hogyha ők életüket vesztenék. Különösen érdemes megfontolni az előzetes gyámnevezés lehetőségét azon családokban, ahol mindkét szülő viszonylag sokat tölt úton, illetve gyakoriak a közös utazások.