Szó sem volt átszervezésről, mégis kirúgtak!

Ügyfelünk és a munkáltató között dagasztó pék munkakörre határozatlan idejű munkaszerződés jött létre.

A munkáltató ügyfelünk munkaviszonyát rendes felmondással átszervezésre, létszámleépítésre hivatkozva megszüntette. A munkaviszony felmondását megelőzően Ügyfelünk munkakörére más munkavállalót vett fel, akit Ügyfelünknek kellett betanítani. A munkáltatói rendes felmondást a bíróság előtt keresettel támadtuk meg, kérve a munkaviszony rendes felmondása jogellenességének megállapítását (mivel álláspontunk szerint átszervezés nem valósult meg), 6 havi átlagkereset, az ítélet jogerőre emelkedésig a járó munkabér, valamint elmaradt munkabér különbözet megfizetését. A követelés nagyjából 1.200.000,-Ft volt. 
A munkáltató és jogi képviselője a kereset kézhezvételét és az első tárgyalás kitűzését követően egyezségi tárgyalásokat kezdeményezett velünk. Az egyezség peren kívül létre is jött, a munkáltató Ügyfelünk követelését hiánytalanul megfizette. Mindezen felül vállalta a perköltség és a mérsékelt illeték megfizetését is.