Volt-nincs munkahely

Egy öltönyös férfi dróton mozgat egy másikat.

Sajnos mostanában egyre többen kerülnek olyan helyzetbe, hogy a cég, ahol dolgozunk, jogutód nélkül megszűnik, nem működik tovább.

Nem is kell messzire mennünk, hiszen itt van a MALÉV esete, amely nagyon sok munkavállalót érint. A tapasztalatunk az, hogy a munkavállalók igen kevés tájékoztatást kapnak arra nézve, hogy ilyen mi a metódus és mik a teendők.Ha megszűnt a cég, akivel szemben követelésünk van 
Amennyiben elküldtek minket a munkahelyről, de nem fizették ki a teljes munkabérigényünket, célszerű a jogi lépések megtétele előtt ellenőrizni, hogy bedőlt-e a cég, azaz felszámolási eljárás megindult-e. Ez azt jelenti, hogy a cég fizetésképtelensége esetén maga a cég, vagy valamelyik hitelezője (akinek pénzösszeggel tartozik) felszámolási eljárást kezdeményez a céggel szemben. A felszámolási eljárás megindulását bíróság állapítja meg és a cégközlönyben teszi közzé. Ezt elektronikus úton is el lehet érni a www.e-cegkozlony.gov.huúj ablakban nyílik oldalon, ahol a cég neve vagy cégjegyzékszáma alapján lehet rákeresni és ellenőrizni, hogy felszámolás eljárás megindult-e a céggel szemben. Amennyiben igen, úgy a felszámolási eljárás megindulásától számított 40 napon belül kell bejelenti követelésünket a felszámolónak írásban. Feltétlenül írjuk bele, hogy munkabér követelésről van szó és kérjük, hogy a Bérgarancia Alapból kezdeményezzék a kifizetést. Munkabér követelés bejelentése esetén nem kell regisztrációs adót lerónunk, tehát az eljárás ingyenes. A felszámoló ezt követően nyilvántartásba veszi a követelésünket és viszonylat rövid idő alatt (pár hét, maximum pár hónap) megkapjuk a Bérgarancia Alapból a munkabérünket.Ha megszűnik a cég, ahol dolgozunk 
Ebben az esetben a munkáltatói jogokat a felszámoló fogja gyakorolni. Ő veszi számba a munkavállalókat és intézkedik a munkaviszonyok megszüntetéséről, valamint a lejárt és ki nem fizetett munkabérek kielégítéséről. Amennyiben a cégnek van elegendő vagyona, elsősorban a bértartozásokat kell belőle kiegyenlíteni. Ha nincs elegendő vagyon, akkor a Bérgarancia Alapból fizetik ki a béreket. Kérdés lehet, hogy be kell-e járni a munkahelyre, ha már megindult a cég felszámolása. A válasz igen, mégpedig addig, ameddig a felszámoló nem szünteti meg a munkaviszonyunkat, tehát nem adja ki az erre vonatkozó iratokat és igazolásokat. Írásban egyébként kérhetjük a felszámolót, hogy mentsen fel minket a munkavégzés alól és állítson ki erről írásos dokumentumot.A Bérgarancia Alap 
Ez egy olyan állam által létrehozott alap, mellyel azokat a munkavállalókat próbálja az állam segíteni, akik azért jutottak szorult helyzetbe, mert a cég ahol dolgoztak jogutód nélkül szűnt meg. Jogutód nélküli megszűnés tipikus este, a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás. A kifizetésnek azonban sajnos van egy maximuma, 2011-ben az egy főnek a Bérgarancia Alapból kifizethető összeg 999.999.-Ft Ft volt.