Pénzügyi vállalkozással szembeni közérdekű kereset

Egy öltönyös nő pecsétel egy szerződést.

A pénzügyi válság kirobbanásával került felszínre több, tisztességtelen szerződési feltételeket érintő banki szerződés, és az ezekkel kapcsolatos problémák.

A lakossági deviza hitelesek nagyszámban jutottak méltánytalan és nehéz helyzetbe az egyoldalúan kidolgozott, a pénzügyi vállalkozásokat túlzottan védő hitelszerződések következtében. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) most, példanélküli módon a fogyasztói jogok védelmében közérdekű keresetet nyújtott be egy pénzügyi vállalkozással szemben, arról nem is beszélve, hogy több ilyen per várható a jövőben.A Felügyelet tájékoztatása alapján, a PSZÁF 2009. év második felében 12 pénzügyi vállalkozás szerződései feltételeit kezdte el vizsgálni, figyelemmel arra, hogy ezeknek a szerződéseknek a nagy része rendkívüli módon, a fogyasztói jogokat sértő módon eltértek az adósok hátrányára. A hatályos polgári szabályok lehetővé teszik a PSZÁF számára, hogy a tisztességtelen feltételek érvénytelenség-
ének megállapítását, úgynevezett közérdekű kereset formájában kérje, valamennyi érintett fogyasztóra kiterjedő hatállyal.A PSZÁF a 2010-ben megerősített hatáskörénél fogva 2010. április 8. napján benyújtotta az első közérdekű keresetét a Fővárosi Bíróságra. A per tárgya az érintett pénzügyi vállalkozás egyes szerződési rendelkezései tisztességtelen mivoltának a megállapítása, és ezzel azok érvénytelenné nyilvánítása. Itt különösen olyan szerződési rendelkezések jönnek szóba, mint a pénzügyi vállalkozás javára indokolatlanul és egyoldalúan meghatározott elállási és felmondási jog, a pénzügyi vállalkozás javára meghatározott vételi, vagy opciós jog kötelező meghosszabbítása, az adós jogról való lemondásra történő előzetes kötelezése, vagy az eltúlzott biztosítékok és költségek meghatározása.A PSZÁF közleménye szerint a keresettel azt kérik, hogy a bíróság állapítsa meg az érintett pénzügyi vállalkozás súlyosan tisztességtelen szerződési feltétételeinek érvénytelenségét és tiltsa el a társaságot ezeknek a tisztességtelen feltételeknek az alkalmazásától. A kereset tárgyát képezi az az igény is, mely a PSZÁF pernyertessége esetén, az alperest az ítéletben foglaltak közzétételére kötelezné. Itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy pernyertesség esetén az egyes feltételek érvénytelensége kerül megállapításra, mely egyben azt jelenti, az érintett fogyasztóknak egyénileg kell majd pert indítaniuk az ítéletre alapozva minden egyes, a szerződésből eredő esetleges kár, vagy egyéb, a szerződésből eredő igényük kapcsán. Tehát az egyes igények megalapozottsága nem automatikus, ahhoz külön polgári peres eljárást kell kezdeményezni.Mivel a PSZÁF több, közérdekű kereset előterjesztésén dolgozik, így Társaságunk is folyamatosan figyelemmel fogja kísérni ezeket az eljárásokat és a meghozott bírósági ítéleteket, melyekről természetesen Olvasóinkat is tájékoztatni fogjuk.