Örököltem egy autót – van teendőm?

Egy férfi a kezében tart egy slusszkulcsot, vele szemben pedig ott egy fehér autó.
Örökössé végrendelet alapján, vagy anélkül, a törvényes öröklés rendje alapján is válhatunk. Előbbi esetben az örökhagyó a végrendeletben megnevez bennünket, utóbbi esetben pedig a törvény, egészen pontosan a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései tesznek bennünket azzá az örökhagyóval fennálló rokonságunk alapján.

Bármelyik esetről is legyen szó, az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg. Az örökös az öröklés megnyílásával a hagyatékot, a hagyaték rá eső részét vagy meghatározott tárgyát – elfogadás vagy bármely más jogcselekmény nélkül – megszerzi.

A fentiek azonban tisztázásra szorulnak, amennyiben olyan gyakorlati kérdések merülnek fel, hogy hogyan fizethető a biztosítás díja, vagy eladható-e a jármű. Kérdés lehet az is, amennyiben az örökös nem tart igényt a járműre, milyen lehetőségei vannak.

Fontos leszögezni, hogy a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában mondható ki teljes bizonyossággal az, hogy a jármű felett már jogilag is szabadon rendelkezik az örökös, vagy ha azt korábban megtette, jogszerűen tette.

Kezdjük a biztosítással! A biztosítóhoz a jármű birtokosa, vagy akinek jogi érdekében áll, tegyen bejelentést az üzembentartó haláláról. Amennyiben szükséges, a díjfizetésről is gondoskodni lehet. Így a kgfb-szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható életben, azaz hatályban. Ezt követően, mivel a szerződés az üzembentartó személyéhez kötődik, rendezni kell a járműre a kötelező felelősségbiztosítási szerződést.

Minthogy a járművekről külön nyilvántartás van, az öröklést követően a jármű átíratása is szükséges, azt a hivatal automatikusan nem végzi el. Eredetiségvizsgálatra nincs szükség, de az okmányirodát a jogerős hagyatékátadó végzéssel mindenképpen fel kell keresnünk.  Az örökös tulajdonjoga a tulajdonos halálának időpontjától kerül bejegyzésre a járműnyilvántartásba, de nem azonnal, hanem a hagyatéki eljárás lefolytatását követően.

Az örökölt gépkocsi eladásával kapcsolatban a legmegnyugtatóbb mind a vevő, mind az eladó számára, ha a szerződéskötéssel megvárják a jogerős hagyatékátadó végzést. Ennek oka egyfelől az, hogy a hagyatéki eljárás során válik véglegessé az örökös személye, pl. előkerülhet egy végrendelet, ismeretlen örökös.

Tekintettel azonban arra, hogy a tulajdonátruházó szerződés tartalmaz rubrikát annak hatályba lépésére külön, a felek a szerződést ennek megfelelő kitöltésével is megköthetik, vagyis a jármű eladható, de ennek nyilvántartásba vétele a hagyatékátadó végzésig nem történik meg, amiből bonyodalmak származhatnak. Kijelenthető, hogy hagyatéki ügyekkel foglalkozó, abban jártas ügyvéd közreműködése ajánlott, ha a szerződéskötés bármely okból halaszthatatlan.

Az örökség visszautasítására van lehetőség, de ebben az esetben is érvényesül az a szabály, hogy mazsolázgatni nem tudunk a hagyaték tárgyai között. Vagy egyben utasítjuk vissza, vagy a hagyaték többi tárgyával együtt a jármű is a tulajdonunkba kerül. Ez azonban nem akadálya annak, hogy több örökös egymás között megegyezzen és felossza a hagyatékot.