Munkavégzés tartózkodási engedéllyel

Egy szőke nő, két kezével, könyökölve tartja a fejét gondterhelten.

Ügyfelünk házastársa évek óta összevont tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az ilyen típusú engedély jogosultja, harmadik országbeli állampolgárként, egyszerre jogosult Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni, és Magyarország területén tartózkodni.

Az engedély érvényessége a lejárat napjához közeledett, ezért Ügyfelünk határidőn belüli kérelmet nyújtott be, az illetékes hatóságnál. Mivel a hatóság a korábbi engedély lejártának napját megelőzően nem tudta kibocsátani az új összetett engedélyt, egy igazolást állított ki Ügyfelünk részére.

Ügyfelünk munkáltatója az igazolást nem akarta elfogadni és közölte, hogy amennyiben a korábbi összetett engedély lejártának napját követő napon nem lép hatályba az új összetett engedély, úgy azonnali hatállyal meg fogják szűntetni a munkaviszonyát. A munkáltató álláspontja az volt, hogy az igazolás nem pótolja az összetett engedélyt, így a társaság pusztán az igazolás alapján nem tudja Ügyfelünket jogszerűen foglalkoztatni. Ügyfelünk ekkor társaságunkhoz fordult segítségért.

A körülmények kivizsgálását követően megállapítottuk, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kifejezetten rögzítik, hogy a hatóság a kérelem benyújtásáról, a benyújtással egyidejűleg igazolást ad ki. Ez a dokumentum az állandó tartózkodási engedély kiállításáig tanúsítja a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag foglalkoztatási és tartózkodási jogát. A kérdésben állásfoglalást készítettünk, melyet Ügyfelünk megküldött a munkáltatója részére. A munkáltató még aznap, írásban visszavonta korábbi kijelentését és Ügyfelünk a mai napig is a társaságnál dolgozik.