Mire figyeljen a munkáltató fiatal alkalmazottak esetén?

Két fiatal diák dolgozik a kávézóban: egy fiú és egy lány.
A tizennyolc évesnél fiatalabb foglalkoztatottakat a törvény fiatal munkavállalókként nevesíti, s számos speciális szabályt határoz meg rájuk nézve. Tekintettel arra, hogy a nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók legálisan vállalhatnak munkát az iskolai szünet tartama alatt – mely lassan időszerű – és tizenhat éves kortól a munkavégzés nem korlátozott, érdemes a legfontosabb szabályokkal jó előre tisztában lennünk.

A munkaidő és annak beosztása

Fiatal munkavállaló számára nem rendelhető el sem éjszakai munka, sem rendkívüli – tehát a munkaidőbeosztáson, munkaidőkereten felüli – munkavégzés! Munkaidőkeretben ugyan foglalkoztatható, azonban a keret tartama legfeljebb egy hét lehet, emellett a beosztás szerinti napi munkaideje a nyolc órát nem haladhatja meg.

A pihenőidő szabályai

Amennyiben a fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje meghaladja a négy és fél órát, számára legalább harminc perc munkaközi szünetet szükséges biztosítani; hatórás beosztás esetén ez negyvenöt percre emelkedik. Ezen túlmenően a fiatal munkavállaló évenként öt munkanap pótszabadságra is jogosult (utoljára abban az évben, amikor tizennyolcadik életévét betölti).

Néhány szó az idényjellegről

Sok esetben a diákok nem csak adminisztratív munkát vállalnak, hanem mezőgazdasági betakarítással, esetleg feldolgozással kapcsolatos tevékenységet is, melyek idényjellegűnek minősülnek. Ilyen munka esetén a munkaidőkeret általános jelleggel hosszabb is lehet az átlagosnál, illetőleg nem ritka a rendkívüli munkavégzés elrendelése sem. Fiatal munkavállalók esetén elsődlegesen a rájuk irányadó rendelkezéseket kell figyelembe vennie a munkáltatónak, így rendkívüli munkaidő vagy hosszabb munkaidőkeret számukra az idényjelleg ellenére sem rendelhető el.