Amit szállodák, kávéházak és éttermek felelősségről tudni kell

A képen egy fehér színű, nyitott széf látható.
Megérkezett a tavasz, és vele együtt a jó idő is. A turizmus és vendéglátás fellendülésével egyre többen foglalnak különböző szállodákban, illetve megsokasodtak a különböző nyílt teraszos kávézókba, éttermekbe beülő fogyasztók számai is. E kellemes időtöltések közben sajnos előfordulhat, hogy a nyaralásukat töltő, pihenésre, kikapcsolódásra vágyó emberek abba a kellemetlen helyzetbe kerülnek, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat vagy esetleg az autójukat arra jogosulatlan személyek eltulajdonítják.

Ilyenkor általában első lépésként feljelentést teszünk a rendőrségen, bízva abban, hogy megtalálják az elkövetőt, és visszakaphatjuk vagyontárgyunkat. Fontos azonban kiemelni, hogy abban az esetben, ha a vagyontárgyunkat mondjuk egy szállodában vagy egy múzeum, színház ruhatárából lopják el, bizonyos a törvény által szigorúan meghatározott esetekben ezen intézmények felelősségének a kérdése is felmerülhet.

A törvény alapján a szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el. Ilyennek tekinti az újabb bírói gyakorlat például a szálloda zárt parkolójában elhelyezett gépkocsit is. Ennek kapcsán egy konkrét esetben is kimondták, hogy a szálloda felelős a zárt parkolójában elhelyezett gépkocsikban bekövetkezett kárért. Emellett megállapították, hogy felelősségének a mértéke nem korlátozott akkor, ha a parkoló bejáratának az őrzéséről nem megfelelően gondoskodott.

Az említettek mellett a szálloda felel azokban a dolgokban bekövetkezett károkért is, amelyeket a vendég a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

A fentiek mellett az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a szálloda felelőssége korlátlan. Abban az esetben viszont, ha a vendég meg sem kísérelte átadni a szállodának a vagyontárgyakat, a szálloda mentesül a felelősség alól, ha azokban kár keletkezik.

A szállodák egyedi felelőssége mellett a jogalkotó, az úgynevezett nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelősségét is specializáltan határozta meg. Ide tartoznak a fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és egyéb a nyilvánosság számára nyitva álló hasonló intézmények. Az előzőekben felsorolt intézmények, valamint a ruhatár felelősségére főszabály szerint a szálloda felelősségének szabályait kell alkalmazni, az alábbiakban ismertetett eltérésekkel.

Felelősségük az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni. A szabály indoka, hogy a megőrzést ingyen vagy csekély ellenszolgáltatás fejében vállaló intézmények elsődleges tevékenysége nem értéktárgyak őrzése, ezért nem indokolt, hogy olyan vagyontárgyak elvesztéséért is feleljenek, amelyekre nem számíthattak. A felelősség tehát rendszerint csupán az ilyen intézményekbe általában bevitt ruhákra terjed ki. Nem felelnek viszont az intézménybe bevitt ékszerekért, vagy nagyobb mennyiségű készpénzért azok eltűnése esetén.

Továbbá abban az esetben, ha megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, az intézmény az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. A szabály indoka, hogy ebben az esetben a bekövetkezett kár a látogató nem kellően körültekintő eljárásának is a következménye, hiszen a lehetőség ellenére nem helyezi biztonságos körülmények közé a vagyontárgyát.

Ezzel összefüggésben a bírói gyakorlat egy konkrét esetben kimondta, hogy mentesül például a fürdő üzemeltetője, ha a vendégek értékeinek megőrzésére fokozott biztonsági őrizetet lehetővé tévő értékmegőrzőt tart fenn, és a vendég a gépjármű indítókulcsát nem az értékmegőrzőbe helyezi el, hanem az öltözőszekrényben hagyja. Az említettek alapján tehát érdemes minden esetben élni a szolgáltatók által biztosított, a vagyontárgyaink megőrzésére szolgáló helyiségek használatával.