Mennyi jár 10 év munkaviszony után?

Gondterhelt férfi levelet olvas.
Ügyfelünk egy multinacionális vállalat középvezetőjeként dolgozott, több mint 10 éven keresztül. A munkáltató átszervezésre való hivatkozással kezdeményezte a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyet végül Ügyfelünk elfogadott.

Az elszámolás során vita alakult ki a közös megegyezés, valamint egyéb mögöttes szabályok értelmezése körül, így Ügyfelünk jogvédelemért fordult Társaságunkhoz. Társaságunk első körben felszólította az ellenérdekű felet, hogy fizesse meg a különbözetet Ügyfelünk részére, ez azonban nem vezetett eredményre. Ezt követően Társaságunk fizetési meghagyás kibocsátását kérte az ellenérdekű féllel szemben.

Az ellenérdekű fél a fizetési meghagyás kézhezvételét követően levelet írt Társaságunk felé, melyben ajánlatot tett a jogvita peren kívüli rendezésére. A felajánlott összeg jóval kevesebb volt, mint Ügyfelünk valós követelése, így nem fogadtuk el az ajánlatot. Az első ajánlatot még további ajánlatok követték az ellenérdekű részéről, míg végül olyan összeget ajánlottak fel, mely megközelítette a valós követelés összegét. Az ügyet végül egyezségi megállapodással zártuk, így elkerültük a hosszadalmasan elhúzódó és költséges peres eljárást, Ügyfelünk pedig rendkívül elégedett volt.