Május 1-jétől élesben

Megjelent a Pénzcentrum.hu weboldalon

 

Zéró tolerancia avagy általánosan szigorodó közlekedési szabályok.

 

Magyarországon a személyi sérüléses balesetek száma 2001 óta folyamatosan növekszik. A hazai célkitűzéseket tartalmazó “Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” program 2010-re 30 százalékkal kevesebb halottat szeretne látni az utakon.

Az Európai Unió felől érkező fokozódó nyomás is abba az irányba hat, hogy a közlekedési balesetek száma drasztikusan csökkenjen hazánkban. Fenti célok érdekében számos szabály változott ez év elejétől, amelyek megismerésében a D.A.S. Jogszolgálat az alábbiakban kíván támogatást nyújtani.

A statisztikák ismerete segít megérteni, hogy miért is égetően fontos, hogy jelentősen javuljon a közlekedési morál hazánkban. 2006-ban 20.977 személyi sérüléssel járó közúti balesetet könyvelhettünk el, amelyből 2.271-et ittasan okoztak. Összesen 1.303 ember halt meg közlekedési balesetben, ebből 154 eset az alkoholra vezethető vissza. Az 1,4 millió közúti ellenőrzés során 42.000 esetben színeződött el a szonda. 2007 első negyedévében 2006. első negyedévéhez viszonyítva 16 %-kal(!) nőtt a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma. Összesen 4.271 esetről van szó, amelynek során 5.207 személyi sérülés történt és ebből 1.691-en súlyosan megsérültek, 286-an életüket vesztették.

 Változások a pontrendszerben

A közlekedésbiztonság javítása érdekében jelentős változás történt a közúti közlekedési előéleti pontrendszerben. A 2001-ben bevezettet majd 2004-ben egyszer már módosított pontrendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért egy újabb szigorítás vált szükségessé. A büntetőpontrendszer életbe lépése óta mindösszesen 350 jogosítványt vettek el, mert elérték a kritikus 18 pontot. Bár 2006. december 31-én 552.669 fő rendelkezett ponttal, de csak összesen 234 főnek volt 14 pontja. A 14 büntetőpont volt az a határ, amely már értesítést vont maga után arról, hogy további jogsértés esetén közeledik az a 18 pontos határ ahol visszavonásra kerülhet a vezetői engedély. (A rendelkezés értelmében aki összegyűjt 18 pontot, attól bevonják a jogosítványt, és csak utánképzést követően kaphatja vissza.)

A jogalkotó most a pontszámok drasztikus emelésével igyekszik kiszűrni a forgalomból a rendszeresen balesetet okozókat. A gondatlanságbólelkövetett közlekedési bűncselekményt az eddigi 4 pont helyett 7, a szándékost 7 helyett 10 ponttal, a szabálysértést 1-3 pont helyett 1-től 6 pontig büntetik 2008-tól. Ha valaki egyszerre több bűncselekményt követ el, akkor még plusz 5 pontot kap. Egy gyakorlati példán szemléltetve ez azt jelenti, hogy ezentúl hat helyett elég háromszor áthajtani a piros lámpán ahhoz, hogy valakinek elvegyék a jogosítványát.

A jelenleg már kiosztott büntetőpontok életben maradnak, az elévülési idő pedig kettőről három évre nő.

Jelen szabályozás tehát számottevő szigorítást jelent, de mint sajnos láthatjuk a közlekedésbiztonság javítása érdekében erre szükség is van, hiszen az eddigi rendszer nem rendelkezett kellő visszatartó erővel.

Iszik vagy vezet? – Az ittas vezetés büntetése

Az európai viszonylatban is kimagaslónak számító balesetek számát hivatott csökkenteni az a 2008. január 20-ától életbe lépett szigorító szabály is, amely szerint a legcsekélyebbalkoholfogyasztás kimutatása esetén az intézkedő rendőr a helyszínen elveheti a járművezető jogosítványát. Amíg korábban egyes esetekben az eljárás végén – ami akár három hónapon keresztül is elhúzódhatott – vonták csak be az ittasan vezetők jogosítványát, jelen szabályozás szerint a helyszínen mérlegelés nélkül el kell venni a rendőrnek a vezetői engedélyt. Az eljárás végén kiszabott büntetésbe a helyszíni elvételtől eltelt idő beleszámít. A határértékek nem változtak az új szabályozással, azaz továbbra is a 0,8 ezrelékes véralkoholszintig szabálysértés és efelett bűncselekmény az alkoholos állapotban történő gépjárművezetés. Az elvett jogosítványt a rendőrség a vezető lakhelye szerinti illetékes közlekedésigazgatási hatóságnak (jegyző) küldi meg és csak a jegyző adhatja vissza.

 
Emelkedő szabálysértési bírságok

Májustól a közúti szabálysértésekre vonatkozó bírságok is emelkedni fognak. A bírságok alsó határa 30 ezer forint, a maximális büntetés 300 ezer forint. Aki például a piros lámpát figyelmen kívül hagyva hajt át egy kereszteződésen, azt 100 ezer forintra büntetik. (A megállni és várakozni tilos táblák figyelmen kívül hagyása egyébként 30 ezer forintot kóstál.) Az új közlekedési bírságolási rendszer büntetési tételeiről honlapunkon tájékozódhat.

Ezenfelül a közterület-felügyelők is erélyesebben léphetnek fel, ugyanis több esetben sújthatják büntetőpontokkal a szabálytalankodó autósokat. 2-2 büntetőpontot adhatnak azoknak, akik megszegik az egyes jelzőtáblák utasításait, vagy útkereszteződésben, illetve az úttestek szélének metszéspontjától számított öt méteren belül állnak meg. Három esetben pedig 4-4 büntetőpontot szabhatnak ki. Ezt azok kaphatják, akik vasúti átjáróban vagy az előtt, a gyalogos átkelőhelyen vagy előtte, valamint kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy olyan helyen állnak meg, ahol autójukkal akadályozzák a jelzőtábla vagy a fényjelző készülék észlelését. A fentieken túl nagyobb összegű helyszíni bírságot szabhatnak ki a közterület-felügyelők. 10.000 forint helyett akár 20.000 forinttal büntethetik a szabálysértő járművezetőket.

 Az objektív felelősségről

“Te vagy a felelős. Tiéd a jármű, tiéd a felelősség.” hirdeti transzparensein a zéró tolerancia nevében fellépő MeH (Miniszterelnöki Hivatal) az ez év május elsejétől életbe lépő változásokat az ország különböző útjain.

2008. május elsejétől a közlekedési szabálysértés elkövetésekor minden esetben a gépjármű üzemben tartója tartozik felelősséggel. Ezt megelőzően tömegesen tagad(hat)ták meg a gépjármű üzemben tartói a tanúvallomást, mondván nem ők, hanem közeli hozzátartozójuk vezette az adott időpontban a gépjárművet és reájuk nézve nem kötelesek terhelő vallomást tenni. Ennek a kiskapunak köszönhetően csak a töredékét sikerült beszedni a kiszabandó bírságoknak és ezáltal természetesen a közlekedési morál sem javult hazánk útjain.

Ezt szünteti meg a már hónapok óta meghirdetett objektív felelősség bevezetése. Amíg ez év január elsejétől csak tájékoztató felhívást kaptak a szabálysértő és a fenti taktikával kibúvó autósok, addig most május elsejétől már élesben, azaz pénzbüntetés és büntető pontok kiszabásával lép életbe az új szabályozás.

A szankciót csak úgy kerülheti el ezentúl a gépjármű üzemben tartója, ha kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a szabálysértés elkövetését megelőzően jogtalanul került más birtokába a gépkocsi és erről hivatalos bejelentést is tett a rendőrségen.

A tulajdonosnak kell akkor is kifizetni a bírságot, ha azt egyébként a kocsi használójára vetik ki, de tőle nem tudják behajtani.

Egy tavalyi kormányrendelet szerint májustól magáncégek is mérhetik az autók sebességét, nemcsak a rendőrök. Az erről szóló kormányrendelet már decemberben megszületett, a végrehajtási jogszabály azonban még nem készült el. Amint e kéréskörben is körvonalazódni látszanak a tények, természetesen késedelem nélkül tájékoztatni fogjuk kedves ügyfeleinket.

A közlekedés biztonságáért mindannyian felelősek vagyunk! Pontrendszer ide, pénzbírság oda, a közlekedési morál csak és abban az esetben javulhat, ha a vezetési fegyelem belső indíttatásból ered. Legyünk óvatosak az utakon és vigyázzunk egymásra!

A jogszabályi változások részleteivel, illetve a kiszabható bírságok mértékével kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a www.das.hukülső weboldalon.