Mennyi ideig fizeti a csereautót a biztosító?

Egy férfi az autószerelővel beszél a szervizben.
Ügyfelünk idegenhibás balesetet szenvedett a személygépjárművével. A káreseményt bejelentette a károkozó biztosítója részére, amely alapján a biztosító kárszakértője a bejelentéstől számított 9. napon felvette a kapcsolatot Ügyfelünkkel a kárfelmérés lefolytatása végett.

Ennek eredményeként a biztosító a személygépjárművet gazdaságosan javíthatónak minősítette, egyben tájékoztatta Ügyfelünket, hogy rendelkezhet a személygépjármű számla ellenében történő megjavításáról.

Ügyfelünk napi munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges volt a gépjármű megléte, így a káresemény bekövetkezését követően rendelkezett bérgépkocsi igényléséről. A károsult gépjárműről készült javítási árkalkuláció tartalmazta az optimális javítási időt, így Ügyfelünk megtérítési igényt jelentett be a gépkocsi bérlésének megtérítése vonatkozásában.

A károkozó biztosítója kizárólag az optimális javítási időre térítette meg a gépkocsi bérlés összegét. Jogellenesen nem rendelkezett a káresemény bejelentése és a kárszakértő kapcsolatfelvétele között eltelt 9 napra járó összeg kifizetéséről, holott a biztosító ezen időtartamra is köteles téríteni bérgépkocsi költségtérítést.

Ügyfelünk képviseletében eljárva írásban felszólítottuk a károkozó biztosítóját, hogy soron kívül teljesítsen további kifizetést Ügyfelünk részére a 9 nap időtartam után járó bérgépkocsi térítés vonatkozásában. Társaságunk megkeresésére a biztosító maradéktalanul teljesítette a felszólítólevelünkben megjelölt 9 nap után járó bérgépkocsi költségtérítést, mely sikeres peren kívüli megegyezés okán rendelkezhettünk a kárakta lezárásáról.